30 grudnia 2021 r. zmarł ks. prof. UMK dr hab. Witold Kujawski

Wieloletni, zasłużony dyrektor Archiwum Diecezjalnego i wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, kierownik Katedry Nauk Pomocniczych Historii w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2000 r.). Od 2001 r. zatrudniony w katedrze Historii Kościoła Starożytnego w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie otrzymał stanowisko profesora UMK. W 2004 r. wybrany na wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych w Polsce. Członek Teologicznego Towarzystwa Naukowego WSD we Włocławku. Autor licznych artykułów naukowych i publikacji książkowych. Proboszcz parafii św. Bartłomieja w Smólniku.

Kapelan Jego Świątobliwości i Kanonik gremialny Kapituły Katedralnej we Włocławku.

Przeżył lat 83 (w kapłaństwie 58).

Pogrzeb odbędzie się w środę, 5 stycznia, w kościele parafialnym w Smólniku. Msza św. pod przewodnictwem biskupa seniora Stanisława Gębickiego rozpocznie się o godz. 12.00. Po Eucharystii trumna z ciałem zmarłego spocznie na miejscowym cmentarzu.

Prośmy miłosiernego Boga, aby ks. prof. Witold Kujawski radował się w chwale zbawionych pełnią szczęścia z kontemplacji odwiecznej Mądrości i wiekuistej Prawdy.

Niech odpoczywa w pokoju Pana.