Święty Józef wzorem bliskiej relacji z Chrystusem w życiu osób konsekrowanych

Autor

  • Czesław Józef Parzyszek UKSW

Słowa kluczowe:

święty Józef, wzór, Jezus Chrystus, relacja, osoba konsekrowana

Abstrakt

Człowiek jest w stanie osiągnąć świętość jedynie przez przyjaźń z Bogiem, który staje się towarzyszem i główną postacią jego życia. Bez bliskiej relacji z Bogiem rozwój życia duchowego nie jest możliwy. Zaproszenie do bliskiego z Nim obcowania jest skierowane do wszystkich chcących zawierzyć swoje życie miłującemu Ojcu, a szczególnie do tych, którzy całkowicie poświęcają się na służbę Bogu, czyli do osób życia konsekrowanego, ponieważ przede wszystkim one powinny ukazywać, że ich życie zostało na trwałe zakorzenione w Chrystusie, stając się domem i szkołą komunii.

Taką postawę w swoim życiu przyjął św. Józef, ucząc się owej niezwykłej bliskości od Jezusa. W swojej decyzji się nie zawiódł, gdyż świętość, jaką osiągnął, może być i jest wzorem dla wszystkich, którzy chcą budować bliską relację z Synem Bożym doświadczając Jego obecności w każdej chwili swojego życia. Stąd też w niniejszym artykule główna uwaga została zwrócona na bliskość relacji Józefa z Jezusem oraz na sposób, w jaki chwalebny Patriarcha może służyć przykładem osobom konsekrowanym w realizowaniu ich powołania, stanowiąc jednocześnie wzór do naśladowania.

Opublikowane

2019-06-05

Jak cytować

Parzyszek, C. J. (2019). Święty Józef wzorem bliskiej relacji z Chrystusem w życiu osób konsekrowanych. Studia Włocławskie, 21, 153–170. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/111

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły