Miłosierni jak Ojciec – „Miłosierni czynem”

Autor

  • Czesław Józef Parzyszek Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Słowa kluczowe:

ludzkie cierpienie, miłosierdzie, papież Franciszek, Jubileusz, Rok Święty, posłannictwo, Kościół, posługa, uczynki miłosierdzia

Abstrakt

Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Współczesnemu człowiekowi brakuje ufności. Papież Franciszek często przypominał, że Bóg nie męczy się udzielaniem Miłosierdzia. Bullą Misericordiae vultus – Oblicze Miłosierdzia ogłosił Papież Nadzwyczajny Jubileusz – Rok Miłosierdzia. Autor artykułu myśl o Miłosiernym Ojcu i miłosierdziu w czynie rozwija w trzech punktach: Bóg bogaty w Miłosierdzie; posłannictwo Kościoła w posłudze Miłosierdzia oraz Miłosierdzie Boże w codzienności naszych dni. Autor pod koniec artykułu ukazuje: potrzebę nawrócenia, formacji i czynu miłosierdzia.

Biogram autora

Czesław Józef Parzyszek - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ksiądz rzym.-kat. Prof. dr hab. wykładowca UKSW, moderator Rady Naukowej CTA, wykładowca w CTA i WSD w Ołtarzewie, redaktor Biuletynu Teologii Laikatu w Collectanea Theologica. Jest członkiem Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań KEP, Zarządu Stowarzyszenia Polskich Teologów Duchowości, Towarzystwa Teologów Dogmatyków, asystentem kościelnym Towarzystwa Ducha Jezusowego i Wspólnoty Kapłańskiej Ludzi Świeckich oraz delegatem ds. życia konsekrowanego w diecezji warszawsko-praskiej. Był wyższym przełożonym Księży Palotynów Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie oraz członkiem wielu Komisji Episkopatu. W 1999 roku brał udział w Synodzie Biskupów w Rzymie. Przewodniczył Konferencji i Konsulcie Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Autor książek, wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Opublikowane

2018-06-06

Jak cytować

Parzyszek, C. J. (2018). Miłosierni jak Ojciec – „Miłosierni czynem”. Studia Włocławskie, 20, 293–308. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/166

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły