Czy jest ciągłość w nauczaniu Kościoła posoborowego o prokreatywności i nierozerwalności małżeństwa?

Autor

  • Henryk Stawniak

Słowa kluczowe:

małżeństwo, prokreacja, in vitro, nierozerwalność, związki nieregularne, ciągłość magisterium

Abstrakt

Opracowanie jest swego rodzaju prowokacją naukową co do ciągłości Magisterium Kościoła o istotnych elementach małżeństwa, jakimi są naturalne ukierunkowanie małżeństwa na prokreację i wpisana w naturę małżeństwa jego nierozerwalność. Punktem wyjścia jest encyklika papieża Pawła VI Humanae vitae dotycząca prokreatywności, a końcowym nauczanie papieża Franciszka na temat nierozerwalności małżeństwa w kontekście tzw. związków „nieregularnych”. Współczesne wątpliwości i znaki zapytania co do Magisterium Kościoła w tak newralgicznych zagadnieniach znajdują odpowiedź w niniejszym artykule.

Opublikowane

2019-06-05

Jak cytować

Stawniak, H. (2019). Czy jest ciągłość w nauczaniu Kościoła posoborowego o prokreatywności i nierozerwalności małżeństwa?. Studia Włocławskie, 21, 367–390. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/124

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły