Od ekskluzywizmu do pluralizmu religijnego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.5

Słowa kluczowe:

Kościół, teologia religii, dialog międzyreligijny, zbawienie, ekskluzywizm, inkluzywizm, pluralizm religijny, relatywizm

Abstrakt

Dyskusje teologiczne na temat możliwości zbawienia w religiach niechrześcijańskich przyczyniły się do powstania trzech różnych modeli rozwiązania tego problemu: ekskluzywistycznego, inkluzywistycznego i pluralistycznego. Koncepcja ekskluzywistyczna przejawia się w dwóch formach: eklezjocentrycznej i chrystocentrycznej. Stanowisko pluralistyczne, stawiające Jezusa Chrystusa na równi z innymi założycielami religii, jak Budda czy Mahomet, jest relatywizmem.

Biogram autora

Leonard Fic - UKSW

Prof. dr hab. nauk teologicznych; kierownik Katedry Religiologii i Dialogu Międzyreligijnego w UKSW; członek Komitetu do ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Konferencji Episkopatu Polski; członek Polskiego Towarzystwa Religioznawczego oraz organizacji Pãli Text Society w Oxfordzie i Teologicznego Towarzystwa Naukowego WSD we Włocławku; autor 4 książek i około 200 publikacji naukowych.

Bibliografia

Paweł VI, Ecclesiam suam. O drogach, którymi Kościół katolicki powinien kroczyć w dobie obecnej przy wypełnianiu swojej misji, Paris 1967.

Jan Paweł II, Redemptoris missio. Encyklika [...] o stałej aktualności posłania misyjnego, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2005, s. 511–615.

Akasheh K., The Theological Foundations of the Interfaith Dialogue, „Vincentiana”, 43(1999), nr 4, s. 1–7.

Caputo J.D., Kearney R., Anateizm i radykalna hermeneutyka, „Znak”, 2017, nr 9, s. 67–75.

Dudek W., Religie niechrześcijańskie jako zagadnienie teologiczne w świetle Vaticanum II, CTh, 38(1968), nr 3, s. 5–18.

Dudek W., Zagadnienie religii niechrześcijańskich na płaszczyźnie przewodnich idei Vaticanum II, CTh, 38(1968), nr 4, s. 35–53.

Dupuis J., Chrześcijaństwo a religie. Od konfrontacji do dialogu, Kraków 2003.

Kałuża K., Czy teologia komparatywna zastąpi teologię religii?, „Studia Oecumenica”, 16 (2016), s. 319–358. https://doi.org/10.25167/so.3278.

Kluj W., Teologiczne podstawy dialogu międzyreligijnego w nauczaniu Jana Pawła II, CTh, 68(1998), nr 2, s. 75–107.

Kluj W., Teologiczne podstawy misji według Jana Pawła II, Warszawa 2008.

Korniluk M., Dlaczego jedyny? O Jezusie Chrystusie, dialogu międzyreligijnym i deklaracji Dominus Iesus, Warszawa 2011.

Liszka P., Bóg – Miłość Trójjedyna źródłem i celem człowieka, „Sympozjum”, 7(2003), nr 2, s. 109–136.

Rusecki M., Elementy zbawcze w religiach pozachrześcijańskich, w: Odkupienie a dialog międzyreligijny. Materiały z sympozjum w Obrze 20–21 kwietnia 1998 roku, red. W. Kluj, Poznań 1999, s. 21–61.

Rzepkowski H., Komentarz do adhortacji apostolskiej „Evangelii nuntiandi”, w: Misje po Soborze Watykańskim II, Płock 1981, s. 292–349.

Sakowicz E., Pryncypia dialogu Kościoła katolickiego z religiami Dalekiego Wschodu i Indii w świetle nauczania Soboru Watykańskiego II oraz dokumentów posoborowych, Warszawa 2006.

Wenzel K., Mała historia Soboru Watykańskiego II, Kraków 2007.

Zimoń H., Dialog chrześcijaństwa z tradycyjnymi religiami Afryki, w: Odkupienie a dialog międzyreligijny. Materiały z sympozjum w Obrze 20–21 kwietnia 1998 roku, red. W. Kluj, Poznań 1999, s. 63–79.

Pobrania

Opublikowane

2021-06-09

Jak cytować

Fic, L. (2021). Od ekskluzywizmu do pluralizmu religijnego. Studia Włocławskie, 23, 103–112. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.5

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły