Ks. Konstanty Michalski – filozofem przyrody?

Autor

  • Kamil Trombik

Słowa kluczowe:

filozofia chrześcijańska, filozofia polska, filozofia przyrody, Konstanty Michalski, neoscholastyka, tomizm

Abstrakt

Ks. Konstanty Michalski CM (1879–1947) nie jest w literaturze filozoficznej postrzegany jako filozof przyrody. Jego dorobek naukowy rozpatruje się zwykle w kontekście filozofii dziejów, refleksji nad myślą filozoficzno-teologiczną Dantego czy studiów z zakresu historii filozofii średniowiecznej. Tymczasem krakowski filozof interesował się problematyką filozofii przyrody niemal od początków swojej ścieżki akademickiej. W niniejszym artykule starałem się pokazać, że w różnych okresach życia K. Michalski powracał do zagadnień z zakresu filozofii przyrody. Nie był wprawdzie systematycznym filozofem przyrody, choć interesowało go wiele zagadnień okołoprzyrodniczych, a zwłaszcza problematyka z zakresu historii filozofii przyrody. Dawał temu wyraz w różnych publikacjach, z których kilka zostało w tym artykule omówionych.

Opublikowane

2019-06-05

Jak cytować

Trombik, K. (2019). Ks. Konstanty Michalski – filozofem przyrody?. Studia Włocławskie, 21, 491–506. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/130

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły