Paradygmat wolności i wyzwolenia. Refleksje historyczno-teologiczne

Autor

  • Paweł Bortkiewicz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Słowa kluczowe:

wolność, niepodległość, świeckość państwa, laicyzm, Polska

Abstrakt

Temat wolności i wyzwolenia, inspirowany rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, nie jest tylko tematem historycznym i politycznym, ale także filozoficznym i teologicznym. Te dwie ostatnie dyscypliny pozwalają nie tylko opisać wolność, ale postawić pytanie o jej kryteria, granice i sens.

Na tle epizodów z historii Polski stanowiących znaki wolności można wyraźnie dostrzec, że wolność i wyzwolenie nie są celami autotelicznymi. Kościół, który jest depozytariuszem wolności, sięgając do dziejów Przymierza wskazuje na horyzont – zabezpieczenie wolności, jakim jest prawo Boże. Podkreśla, że celem wyjścia (wyzwolenia) była i jest wolność, ale obliczem wolności jest przymierze. Zabezpieczenie wolności przymierzem jako prawem Bożym oznacza wszakże newralgiczne dzisiaj pytanie o świeckość państwa, jego autonomię. Wypowiedzi ostatnich wielkich papieży, Jana Pawła II i Benedykta XVI, znakomicie analizują ten problem, ukazując swoiste przenikanie tego, co państwowe, i tego, co religijne. Wydaje się to być konkretnym wskazaniem na naszą, polską rzeczywistość.

Opublikowane

2019-06-05

Jak cytować

Bortkiewicz, P. (2019). Paradygmat wolności i wyzwolenia. Refleksje historyczno-teologiczne. Studia Włocławskie, 21, 531–546. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/133

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły