Konfrontacja marksizmu z chrześcijaństwem w społecznym nauczaniu bł. Stefana Wyszyńskiego. Historia i teraźniejszość

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.25.13

Słowa kluczowe:

Stefan Wyszyński, ideologia, marksizm, neomarksizm, chrześcijaństwo, Włocławek

Abstrakt

Artykuł wydobywa z bogatej spuścizny bł. prymasa Stefana Wyszyńskiego dwa tematy, precyzyjnie określone na początku jego pracy naukowej, jak i na początku jego posługi biskupiej. W całości dotyczą one konfrontacji ideologii marksistowskiej z chrześcijaństwem. Nauczanie bł. Stefana Wyszyńskiego pozwala precyzyjnie określić cechy marksizmu wydobyte w sposób profetyczny i dlatego mające zastosowanie do współczesnego neomarksizmu. Ten wątek był podejmowany w twórczości naukowej ks. Stefana Wyszyńskiego w okresie jego pracy naukowej i redakcyjnej we Włocławku w latach 30. XX wieku. Na początku swojej posługi biskupiej w Lublinie bł. biskup Stefan Wyszyński przedstawił w sposób syntetyczny i oryginalny siłę chrześcijaństwa.

Lektura tych tekstów wydaje się być szczególnie pouczająca w dobie współczesnej, w której z jednej strony dokonuje się neomarksistowski „marsz przez kulturę i instytucje” (niekiedy można odnieść wrażenie, że także kościelne), a z drugiej strony, nie przemijającą pozostaje siła i oryginalność wiary chrześcijańskiej.

Biogram autora

ks. Paweł Bortkiewicz - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kapłan (1983) Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej; mgr (teologia, 1983, KUL, Lublin); mgr lic. nauk teologicznych (t. moralna, 1986, KUL, Lublin); dr nauk teologicznych (t. moralna, 1989, KUL, Lublin); dr hab. nauk teologicznych (t. moralna, 1995, ATK, Warszawa); prof. nauk teologicznych (2007). Dziekan (2002–2008) Wydziału Teologicznego, UAM, Poznań; członek (2003–) Komitetu Nauk Teologicznych PAN.

Bibliografia

Wyszyński S., Chrystus społecznik, Poznań 1947, toż w: http://christianitas.org/news/chrystus-spolecznik [dostęp 12.01.2023].

Wyszyński S., Inteligencja w przedniej straży komunizmu, Katowice 1939.

Wyszyński S., Kultura bolszewizmu a inteligencja polska, Wyd. niezależna oficyna CDN, Warszawa 1982; toż: https://teologiapolityczna.pl/ks-stefan-wyszynski-kultura-bolszewizmu-a-inteligencja-polska-tpct-8- [dostęp 12.01.2023].

Wyszyński S., Nowe metody walki religijnej w Rosji sowieckiej, „Ateneum Kapłańskie” 1933, t. 31 s. 159– 165.

Wyszyński S., O młodym robotniku polskim. Przebudowa KZMM, „Ateneum Kapłańskie” 1939 nr 42 s. 495-503.

Wyszyński S., Przemówienie na akademii pięćdziesięciolecia „Ateneum Kapłańskiego", AK 1959 t. 58 z. 1/3 s. 384-387.

Wyszyński S., Uświęcenie pracy zawodowej, Paris 1963.

–––––

Jan Paweł II, Przemówienie na spotkaniu z okazji 600-lecia Wydz. Teologicznego UJ, Kraków, kolegiata św. Anny 8.06.1997 http://mateusz.pl/jpii/witamy/0904.htm [dostęp 12.01.2023].

–––––

Frątczak W., Kościół rzymskokatolicki we Włocławku, w: Staszewski J. (red.), Włocławek. Dzieje miasta. Lata 1918-1998, t. 2, Włocławek 2001 s. 221-254.

Kucharczyk G., Odsiecz z Nieba. Prymas Wyszyński wobec rewolucji, Wydawnictwo Biały Kruk, Kraków 2021.

Laskowska M., Praca dziennikarska i redaktorska ks. Stefana Wyszyńskiego w latach 1924-1946 „Studia Prymasowskie” 2009 t. 3 s. 157-185.

Poniński A., Ewangelia kontra ideologie: pogląd kardynała Wyszyńskiego na niektóre problemy społeczno-polityczne, Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, tom 11 nr 10 (2011) s. 14-29.

Ratiznger J., Demokratyzacja Kościoła? W: J. Ratzinger, Opera omnia. Głosiciele Słowa i słudzy waszej radości. Teologia i duchowość sakramentu święceń, Wydawnictwo KUL 2012 s. 156-157.

Tomasiewicz [J].: Rewolucja w imię Ewangelii?, http://www.lewica.pl/index.php?id=9756 [dostęp 12.01.2023].

Pobrania

Opublikowane

2023-09-08

Jak cytować

Bortkiewicz, P. (2023). Konfrontacja marksizmu z chrześcijaństwem w społecznym nauczaniu bł. Stefana Wyszyńskiego. Historia i teraźniejszość. Studia Włocławskie, 25, 229–242. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.25.13

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły