Sługa Boży bp Wojciech Owczarek – wczoraj i dziś. W 100. rocznicę święceń biskupich

Autor

  • Natalia Lucyna Musidlak

Słowa kluczowe:

bp Wojciech Owczarek, gorliwość, miłość, modlitwa, Ojczyzna, patriotyzm, pracowitość, rzetelność, świętość, zaangażowanie społeczne, Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi

Abstrakt

Artykuł odpowiada na pytanie: kim był sługa Boży bp Wojciech Owczarek i dlaczego jego życie, duchowość i przesłanie jest aktualne w naszych czasach? W świetle wybranych dokumentów sylwetka duchowa biskupa Wojciecha Owczarka, jego życie i świętość, ukazuje się jako niezwykle aktualne świadectwo umiłowania Kościoła, Ojczyzny i swego powołania. Wojciech Owczarek daleki był od ponurej ascezy, choć prowadził bardzo skromne, pracowite i surowe życie. W codzienności zanurzony w Bogu przez gorliwą modlitwę, pozostał bliski ludziom ubogim, potrzebującym i cierpiącym. Zaangażowany w sprawy społeczne szukał dróg i metod niesienia pomocy ludziom zaniedbanym, zwłaszcza młodemu pokoleniu, a także kobietom i matkom, które z trudnością godziły obowiązki rodzinne z zawodowymi. W trosce o przyszłość Ojczyzny, rodziny i społeczeństwa założył Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, któremu przekazał ducha i charyzmat troski o bliźnich. Jego postać i duchowość nadal emanuje umiłowaniem Ewangelii i jej wymagań.

Opublikowane

2019-06-05

Jak cytować

Musidlak, N. L. (2019). Sługa Boży bp Wojciech Owczarek – wczoraj i dziś. W 100. rocznicę święceń biskupich. Studia Włocławskie, 21, 587–602. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/136

Oznaczenie wydania

Dział

Vladislaviensia