Deklaracja Nostra aetate w świetle nauki Koranu. Podobieństwa i różnice doktrynalne

Autor

Słowa kluczowe:

chrześcijaństwo, islam, Koran, Nostra aetate

Abstrakt

Deklaracja Soboru Watykańskiego II o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate to ważny dokument dla dialogu między Kościołem a wyznawcami islamu. Zawarte w nim wyrażenia odnoszące się do wspólnych elementów wyznawanych przez wiernych obu religii wskazują raczej na pozorne podobieństwa. Zasadniczym wyzwaniem jest tutaj koncepcja Boga, który określony jako jedyny, żywy, samoistny, miłosierny, Stwórca i wszechmocny, nie do końca jawi się jako ten sam Bóg chrześcijaństwa i islamu. Wpisującym się w ten doktrynalny kontekst jest także rozumienie Jezusa i Jego tożsamości, które w chrześcijaństwie i w islamie, znacznie od siebie odbiegają.

Opublikowane

2018-06-06

Jak cytować

Sadowski, M. (2018). Deklaracja Nostra aetate w świetle nauki Koranu. Podobieństwa i różnice doktrynalne. Studia Włocławskie, 20, 269–282. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/164

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły