Rozdźwięk między wiarą a życiem chrześcijan w katechezach Jana Pawła II o Osobach Boskich

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.9

Słowa kluczowe:

Jan Paweł II, Bóg, człowiek, życie, rozdźwięk, sumienie, wiara

Abstrakt

Jan Paweł II podjął się krytycznej oceny stanu religijności współczesnego człowieka. Papież wskazał na swoisty rozłam i rozdźwięk, jaki dokonuje się w człowieku, w jego sercu i sumieniu. To sprawia, że narasta brak więzi między ekstatycznym uniesieniem w świątyni a życiem codziennym, między wiarą a wyrażeniem jej w czynie. Wiara prawdziwa musi być poparta konkretnymi aktami. Potrzebna jest więc wiara czynu, stanowiąca przeciwieństwo dla wiary martwej, równej niewierze. Źródeł kryzysu między wiarą wyznawaną słowami a wyrażeniem jej w czynie ludzkim, Jan Paweł II dopatruje się w ludzkim myśleniu skażonym przez ducha tego świata, w jego zamknięciu się na prawdę, poddaniu się sekularyzmowi i przyjmowaniu postawy indyferentnej. Rozum człowieka i jego wola zostały zniewolone przez ziemskiego ducha współczesności. Potrzebne jest zatem człowiekowi przewodnictwo i wewnętrzna inspiracja Ducha Świętego. On doprowadza do całej prawdy oraz jest źródłem swoistego zaniepokojenia, które jest potrzebne do oczyszczenia sumienia z fałszywego uspokojenia i przywrócenia mu pierwotnej wrażliwości na sprawy Boże, by istota ludzka mogła znowu bezbłędnie rozróżniać między dobrem i złem. Papież z ubolewaniem podkreśla, że współczesnemu człowiekowi wygodniej żyje się w fałszu i obłudzie, niż w odniesieniu do spraw transcendentnych. Sam chce stanowić o normach moralnych, stając się obojętnym na Sacrum. Papież uwrażliwia na to, że wierzyć po chrześcijańsku oznacza dążyć świadomie i dobrowolnie do pełni prawdy. A ta jest tylko w Chrystusie. Bez oparcia wiary na Nim będzie ona niedojrzała i powierzchowna.

Biogram autora

Szymon Wiatrowski - UKSW

Dr teologii moralnej, wikariusz w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej, absolwent Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach (1999), autor rozważań i homilii do tygodników katolickich: „Ład Boży” (1998–1999) i „Obserwator” (1996–2006), autor książki z homiliami na rok „B” – Weź i czytaj.

Bibliografia

Jan Paweł II, Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela, Rzym 1987.

Jan Paweł II, Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela, Rzym 1989.

Jan Paweł II, Wierzę w Ducha Świętego Pana i Ożywiciela, Rzym 1992.

Jan Paweł II, Encyklika o relacjach między wiarą a rozumem Fides et ratio, Rzym 1998.

Bastianel S., Modlitwa i moralność, Kraków 1998.

Buber M., Problem człowieka, Warszawa 1993.

Emeis D., Przewodnik po wyznaniu wiary, Warszawa 2000.

James W., Prawo do wiary, Kraków 1996.

Kucia R., Wiara i sakrament w Kościele, w: Wspólnota zbawienia, Lublin 1984, s. 129–138.

Mariański J., Kościół a współczesne problemy społeczno-moralne, Lublin 1992.

Misiurek J., Odkrywać obecność i działanie Ducha Świętego, w: „Niech zstąpi Duch Twój”, Lublin 1999, s. 201–216.

Moń R., Wiara rodzi miłość, Warszawa 1990.

Oraison M., Współczesność a etyka katolicka, Warszawa 1967.

Pryszmont J., U podstaw chrześcijańskiej formacji, Częstochowa 1987.

Rahner K., O możliwości wiary dzisiaj, Kraków 1983.

Rosik S., Wezwania i wybory moralne, Lublin 1992.

Waldenfels H., Odkrywać Boga dzisiaj, Kraków 1997.

Zabielski J., Współczesny indyferentyzm religijny, Białystok 1999.

Pobrania

Opublikowane

2021-06-09

Jak cytować

Wiatrowski, S. (2021). Rozdźwięk między wiarą a życiem chrześcijan w katechezach Jana Pawła II o Osobach Boskich. Studia Włocławskie, 23, 179–191. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.9

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły