Głoszenie Chrystusa przez słowo pisane

Autor

Słowa kluczowe:

przepowiadanie, Jezus Chrystus, pismo

Abstrakt

Artykuł podejmuje kwestię głoszenia osoby i dzieła Jezusa Chrystusa za pośrednictwem pisma. Sam Jezus nie pozostawił po sobie żadnego napisanego tekstu. Chciał zostać zapamiętany i głoszony przez swych uczniów. Czynili to oni zarówno za pomocą ustnego głoszenia, jak też z wykorzystaniem słowa pisanego. W artykule przytoczone są wybrane teksty apostolskie oraz wypowiedzi i doświadczenia Ojców Kościoła dotyczące omawianego zagadnienia. Następnie, na przykładzie nawrócenia Edyty Stein i jej działalności pisarskiej ukazana została ewangelizacyjna wartość spisywania i udostępniania innym własnego doświadczenia Boga. Na koniec wymienione zostały walory głoszenia Chrystusa przez słowo spisane.

Biogram autora

Henryk Sławiński - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Ksiądz rzym.-kat. Dr hab., profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, homileta i pedagog. Wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie i w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Misjonarzy św. Rodziny. Redaktor naczelny kwartalnika „Polonia Sacra”. Przewodniczący Stowarzyszenia Homiletów Polskich, członek stowarzyszenia „Arbeitsgemeinschaft für Homiletik”, członek Komisji Języka Religijnego PAN, członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego, koordynator współpracy zagranicznej Wydziału Teologicznego UPJPII z uczelniami we Francji i krajach Beneluxu. Autor dziesięciu książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych i publicystycznych.

Opublikowane

2018-06-06

Jak cytować

Sławiński, H. (2018). Głoszenie Chrystusa przez słowo pisane. Studia Włocławskie, 20, 391–406. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/172

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły