Misja Kościoła w interpretacji ks. Franciszka Blachnickiego – założyciela Ruchu Światło-Życie

Autor

Słowa kluczowe:

ewangelizacja, eklezjologia, Kościół, liturgia, misja, parafia, personalizm, Sobór, współczesny świat

Abstrakt

Opracowanie niniejsze zostało oparte na opracowaniach naukowych ks. Blachnickiego. Badania dotyczące misji Kościoła w jego ujęciu ujawniły, iż ten wielki odnowiciel życia wiary oparł się na pneumatologicznej koncepcji Kościoła jako przedłużenia zbawczej misji Jezusa Chrystusa i Jego namaszczenia Duchem Świętym. Nie kwestionując dogmatycznego rozumienia Kościoła w tradycyjnych ujęciach, zwracał uwagę na ich współczesną nieadekwatność pastoralną. Soborowe nauczanie o Kościele lokalnym skierowało jego uwagę na kształtowanie misyjnego charakteru życia parafii. Rozeznawanie charyzmatów we wspólnocie eklezjalnej umożliwia jej rozwój w realizacji pośrednictwa zbawczego. Kościół w szczególny sposób urzeczywistnia się w liturgii, dlatego ks. Blachnicki wskazywał, iż zgromadzenie liturgiczne stanowi znak (sakrament) Kościoła, w którym Sobór widział sakrament zbawienia. Odwołując się do patrystycznej idei Ecclesia MaterMater Ecclesiae rozwijał personalistyczne ujęcie Kościoła i jego misji oraz budował na tym fundamencie ewangelizacyjny i katechumenalny ruch odnowy Kościoła. W opracowaniu wykazano, iż cztery wielkie konstytucje soborowe stanowią dla F. Blachnickiego fundament określenia misji Kościoła skierowanej ku przemianie jego wspólnot lokalnych i świata.

Biogram autora

Piotr Kulbacki - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Ksiądz rzym.-kat. Dr hab., prof. nzw. w Instytucie Liturgiki i Homiletyki KUL; kurator założonego przez ks. F. Blachnickiego i ks. W. Danielskiego Instytutu Formacji Pastoralno-Liturgicznej (KUL); autor licznych opracowań naukowych poświęconych ewangelizacji i formacji, m.in. monografii Liturgia w formacji człowieka ku wolności. Studium w świetle myśli i dzieła ks. Franciszka Blachnickiego (Lublin 2013); przewodniczący Komisji Teologiczno-Programowej Ruchu Światło-Życie.

Opublikowane

2018-06-06

Jak cytować

Kulbacki, P. (2018). Misja Kościoła w interpretacji ks. Franciszka Blachnickiego – założyciela Ruchu Światło-Życie. Studia Włocławskie, 20, 519–538. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/179

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły