Rodzina Bogiem silna według Prymasa Tysiąclecia

Autor

  • Jerzy Jastrzębski Akademia Katolicka w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.17

Słowa kluczowe:

Prymas Tysiąclecia, rodzina, wspólnota, miłość i sprawiedliwość społeczna, prawa i obowiązki rodziny, odnowa życia społecznego, odrodzenie narodu polskiego

Abstrakt

Przygotowania do obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski dotyczyły w dużej mierze spraw rodziny. Rodzina jako elementarna wspólnota społeczna i kościelna to źródło trwania narodu polskiego w jego tradycji: chrześcijańskiej, historycznej i politycznej. Ma ze swej natury gwarantowane prawa, które muszą być respektowane przez władze państwowe. Powinna też sprostać swoim zobowiązaniom – jako całość i jako suma obowiązków poszczególnych jej członków. Kardynał Stefan Wyszyński stworzył i niestrudzenie głosił kompleksową wizję rodziny jako zamysłu Bożego.

Bibliografia

List pasterski biskupów polskich na uroczystość Świętej Rodziny w ósmym roku Wielkiej Nowenny – o polskiej rodzinie katolickiej, Warszawa, 18 XII 1964, w: Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945–1974, Paryż 1975, s. 374–380.

Pouczenie pasterskie biskupów polskich o sakramencie małżeństwa, 16 XI 1960, w: Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945–1974, Paryż 1975, s. 215–221.

Wyszyński S., Abyście byli mężni i niezłomni w obronie człowieka..., Warszawa, 3 IV 1960, w: S. Wyszyński, Dzieła zebrane, t. 6: 1960, red. M. Bujnowska, Warszawa 2007, s. 101–107.

Wyszyński S., Bóg w rodzinie ludzkiej. Przemówienie do „Rodziny Rodzin”, Warszawa, 8 IX 1961, w: Kazania i przemówienia niepublikowane autoryzowane (KiPA), t. 9, s. 122. s. 122–137 [mps, Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa].

Wyszyński S., Co dzień ku lepszemu, Jasna Góra, 28 V 1961, KiPA, t. 8, s. 260–274.

Wyszyński S., Czego potrzeba, aby się spełniło odrodzenie i zjednoczenie narodu, w: S. Wyszyński, Dzieła zebrane, t. 4: 1958, red. M. Bujnowska, Warszawa 2002, s. 37–44.

Wyszyński S., Dążenie do rodziny, rodzinności, wspólnoty – właściwością natury ludzkiej, Warszawa, 9 I 1966, w: KiPA, t. 22, s. 106–114.

Wyszyński S., Do duchowieństwa stolicy, Warszawa, 3 VIII 1962, w: S. Wyszyński, Dzieła zebrane, t. 9: 1962, red. M. Bujnowska, Warszawa 2011, s. 12–20.

Wyszyński S., Do młodzieży akademickiej podczas opłatka, Warszawa, 9 I 1964, w: KiPA, t. 16, s. 44–48.

Wyszyński S., „Do serca Maryi Matki...”, Jasna Góra, 9 V 1962, w: S. Wyszyński, Dzieła zebrane, t. 8: 1962, red. M. Bujnowska, Warszawa 2009, s. 288.

Wyszyński S., Dwie strony jednego medalu, Lublin, 5 X 1957, w: S. Wyszyński, Dzieła zebrane, t. 3: 1956–1957, red. M. Bizan [i in.], Warszawa 1999, s. 531–540.

Wyszyński S., Głos pasterza stolicy w obronie życia, Warszawa, 25 XII 1959, w: S. Wyszyński, Dzieła zebrane, t. 5: 1959, red. M. Bujnowska, Warszawa 2006, s. 514–515.

Wyszyński S., Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego, [Komańcza, 16 V 1956], w: S. Wyszyński, Dzieła zebrane, t. 2: 1953–1956, red. M. Bizan, Warszawa 1999, s. 9–12.

Wyszyński S., Jesteśmy wielką Bożą Rodziną, Warszawa, 19 IV 1964, w: KiPA, t. 18, s. 169–170.

Wyszyński S., Kościół – Rodzina Boża u swej kolebki, Warszawa, 12 I 1964, w: KiPA, t. 16, s. 55–67.

Wyszyński S., Krzyż stał się nam bramą, Lublin, 7 VI 1964, w: KiPA, t. 17, s. 389–395.

Wyszyński S., Maryja zaczęła zwyciężać w polskiej ziemi, Poznań, 19 III 1958, w: S. Wyszyński, Dzieła zebrane, t. 4: 1958, red. M. Bujnowska, Warszawa 2002, s. 45–53.

Wyszyński S., Młodej Polsce na Drugie Tysiąclecie. Wskazania podczas Kongresu Maryjnego, Wągrowiec, 2 IX 1962, KiPA, t. 12, s. 34–47.

Wyszyński S., Na czwarty rok Wielkiej Nowenny Tysiąclecia, Gniezno – Warszawa, w kwietniu 1960, w: Listy pasterskie Prymasa Polski 1946–1974 (LPP), Paryż 1975, s. 352–355.

Wyszyński S., Na piąty rok Wielkiej Nowenny, Gniezno, 23 IV 1961, w: LPP, s. 380.

Wyszyński S., Na przełomie dwóch okresów życia..., Gniezno, 13 VI 1960, w: S. Wyszyński, Dzieła zebrane, t. 6: 1960, red. M. Bujnowska, Warszawa 2007, s. 232–237.

Wyszyński S., Na siódmy rok Wielkiej Nowenny, Gniezno, 23 IV 1963, w: LPP, s. 424–427.

Wyszyński S., Naród pełen łaski i prawdy [Komentarze do Jasnogórskich Ślubów Narodu], Komańcza, wrzesień 1956, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie”, 104(2010), nr 1, s. 228–235.

Wyszyński S., O cudowna przemiano!, Gniezno, 1 I 1964, w: KiPA, t. 16, s. 4–17.

Wyszyński S., Obrona wiary i moralności dzieci i młodzieży. Do rodziców i wychowawców, Bydgoszcz, 3 VI 1962, KiPA, t. 9, s. 176–188.

Wyszyński S., „Oto wszystko nowym czynię...”, Nowa Huta, 6 IX 1964, w: KiPA, t. 18, s. 187–199.

Wyszyński S., Pochwała dziecięctwa i życia, Warszawa, 27 XII 1959, w: S. Wyszyński, Dzieła zebrane, t. 5: 1959, red. M. Bujnowska, Warszawa 2006, s. 517–525.

Wyszyński S., Pozdrowienie Prymasa Polski dla pracowitego Ludu Śląskiego, Piekary Śląskie, 13 VI 1965, w: KiPA, t. 20, s. 360–371.

Wyszyński S., Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły, Lublin 1929.

Wyszyński S., Program pracy duszpasterskiej w pierwszym roku Wielkiej Nowenny przed Millenium, Warszawa, w lipcu 1957, w: S. Wyszyński, Dzieła zebrane, t. 3: 1956–1957, red. M. Bizan [i in.], Warszawa 1999, s. 316–323.

Wyszyński S., Program pracy duszpasterskiej w V Roku Wielkiej Nowenny w „Roku Rodziny Katolickiej”, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie”, 43(1961), nr 3–4, s. 87–92.

Wyszyński S., Przyrzekamy – stanąć na straży budzącego się życia. Komentarz do poszczególnych haseł Jasnogórskich Ślubów Narodu, [Komańcza, przed 22 IX 1956], w: S. Wyszyński, Królowo Polski, przyrzekamy, red. I. Czarcińska, A. Rastawicka, Warszawa 2006, s. 69–78.

Wyszyński S., Przyrzekamy ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, [Komańcza, wrzesień 1956], w: S. Wyszyński, Dzieła zebrane, t. 2: 1953–1956, red. M. Bizan, Warszawa 1999, s. 71–77.

Wyszyński S., Rodzice, nadeszła wasza godzina!, [Frombork], 15 VIII 1961, w: S. Wyszyński, Dzieła zebrane, t. 7: 1961, red. M. Bujnowska, Warszawa 2008, s. 326–334.

Wyszyński S., Rodzina Bogiem silna, Jasna Góra, 26 VIII 1961, w: S. Wyszyński, Dzieła zebrane, t. 7: 1961, red. M. Bujnowska, Warszawa 2008, s. 361–370.

Wyszyński S., Rodzina Bogiem silna. Przemówienie do rodziców katolickich, Warka, 7 V 1961, KiPA, t. 8, s. 221–232.

Wyszyński S., Trzeźwymi bądźcie i czuwajcie, Warszawa, 7 I 1962, w: S. Wyszyński, Dzieła zebrane, t. 8: 1962, red. M. Bujnowska, Warszawa 2009, s. 23–31.

Wyszyński S., Uświęcenie pracy zawodowej, Paryż 1963.

Wyszyński S., W imię miłości Ojczyzny, w obronie życia Polaków!, Warszawa, 15 III 1964, w: KiPA, t. 16, s. 314–330.

Wyszyński S., W obronie życia nienarodzonych, [Komańcza, przed 22 IX 1956], w: S. Wyszyński, Dzieła zebrane, t. 2: 1953–1956, red. M. Bizan, Warszawa 1999, s. 50–58.

Wyszyński S., Wezwanie do pracy wielkopostnej w duchu ślubowań jasnogórskich, Gniezno – Warszawa, Wielki Post 1958, w: LPP, s. 299–303.

Wyszyński S., Wezwanie pasterskie Prymasa Polski do pracy wielkopostnej nad zwalczaniem wad społecznych, Gniezno – Warszawa, Wielki Post 1964, w: LPP, s. 449–458.

Wyszyński S., Wizytacja kanoniczna parafii, Wrociszew, 2 VIII 1964, w: KiPA, t. 18, s. 12–19.

Wyszyński S., Współdziałanie sił wychowawczych warunkiem skutecznego wychowania człowieka, Jasna Góra, 30 VI 1957, w: S. Wyszyński, Dzieła zebrane, t. 3: 1956–1957, red. M. Bizan [i in.], Warszawa 1999, s. 285–300.

Wyszyński S., Zwierciadło sprawiedliwości – Matka pięknej miłości, Jasna Góra, 26 VIII 1963, w: KiPA, t. 15, s. 103–115.

Wyszyński S., Życzenia na Boże Narodzenie, Gniezno – Warszawa, Boże Narodzenie 1961 r., w: LPP, s. 389–390.

Bartnik C., Chrześcijańska pedagogia narodowa według Stefana Wyszyńskiego, w: Polska teologia narodu, red. C. Bartnik, Lublin 1986, s. 183–242.

Dziuba A.F., Przesłanie społeczne kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski. Zarys problematyki, Warszawa 2004.

Fudali I., Myśl społeczna Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Polski, Kielce 1993.

Kosiński K., Oficjalne i prywatne życie w czasach PRL, Warszawa 2006.

Kosiński K., Refleksje na temat roli szkoły w systemie PRL, w: Socjalizm w życiu powszednim. Dyktatura a społeczeństwo w NRD i PRL, red. S. Kott, M. Kula, T. Linderberger, Warszawa 2005, s. 49–67.

Krukowski J., Zasada współdziałania między państwem i Kościołem w ujęciu prymasa Stefana Wyszyńskiego, „Roczniki Nauk Prawnych”, 12(2002), nr 1, s. 219–235.

Lewandowski J., Wychowawcze aspekty Wielkiej Nowenny w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego, „Chrześcijanin w Świecie”, 15(1983), nr 5, s. 9–30.

Miłosz C., Zniewolony umysł, Paryż 1953 (Biblioteka Kultury, t. 325).

Ramy życia w Polsce, red. S. Gryziewicz [i in.], Paryż 1952.

Skreczko S., Troska Kościoła katolickiego w Polsce o małżeństwo i rodzinę w okresie Wielkiej Nowenny (1957–1966). Studium teologicznopastoralne, Białystok 2002.

Sulimirski T., Szkolnictwo powszechne i średnie oraz oświata pozaszkolna, „Kultura” [Paryż] 1952, s. 141–169 [Numer specjalny].

Pobrania

Opublikowane

2022-10-15

Jak cytować

Jastrzębski, J. (2022). Rodzina Bogiem silna według Prymasa Tysiąclecia. Studia Włocławskie, 24, 330–365. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.17

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły