Tom 24 (2022)

					Pokaż Tom 24 (2022)

Edycja dla upamiętnienia 100. rocznicy śmierci ks. Idziego Benedykta Radziszewskiego, profesora i rektora Seminarium Duchownego we Włocławku oraz założyciela, rektora i profesora Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie.

Opublikowane: 2022-10-15

Pełny numer

Wstęp

Artykuły

 • Ks. Idzi Benedykt Radziszewski – uczeń i student

  Henryk Witczak
  9-35
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.1
 • Ks. Idzi Benedykt Radziszewski jako profesor i rektor Seminarium Duchownego we Włocławku

  Zdzisław Pawlak
  36-47
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.2
 • Działalność Księdza Rektora Idziego Radziszewskiego w Petersburgu

  Irena Wodzianowska
  48-62
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.3
 • Ks. Idzi Radziszewski - twórca Uniwersytetu Lubelskiego

  Mirosław Kalinowski
  63-81
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.4
 • Ks. Idzi Radziszewski jako filozof w kontekście poglądów Désiré Merciera

  Stanisław Janeczek
  82-128
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.5
 • Wykłady z psychologii ks. Idziego Benedykta Radziszewskiego i jego współpracowników w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

  Adam Biela
  129-150
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.6
 • Cudowny połów z J 21,1-14 jako obraz Kościoła eschatologicznego w świetle Super Ioannem Św. Tomasza z Akwinu

  Krzysztof Sieniawski
  153-168
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.7
 • Jean-Baptiste Bullet i cud normalności

  Adam Drozdek
  169-179
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.8
 • Encyklika Ut Unum Sint papieża Jana Pawła II jako zaproszenie do dyskusji o prymacie papieskim

  Andrzej Tomalak
  180-198
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.9
 • Pojęcie i funkcja symbolu religijnego

  Andrzej Nowicki
  199-212
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.10
 • Duchowe zaangażowanie wiernego w przeżywanie Eucharystii

  Henryk Wejman
  213-234
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.11
 • Specyfika posłuszeństwa kapłana diecezjalnego i kapłana zakonnego. Podobieństwa i różnice

  Jacek Kiciński
  235-249
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.12
 • Elementy duchowości w nauczaniu błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  Władysław Piechota
  250-278
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.13
 • Przebaczenie chrześcijańskie a sprawiedliwość

  Jan Kazimierz Przybyłowski
  279-294
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.14
 • Religijność wrocławskiej młodzieży akademickiej na podstawie próby "studium przypadku" opartego o praktykę sakramentu spowiedzi

  Marcin Banaczyk
  295-306
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.15
 • Duszpasterstwo szkolne. Wgląd w (ponad)diecezjalne założenia koncepcyjne niemieckiej „Schulpastoral” oraz impulsy dla Kościoła w Polsce

  Mariusz Chrostowski
  307-329
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.16
 • Rodzina Bogiem silna według Prymasa Tysiąclecia

  Jerzy Jastrzębski
  330-365
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.17
 • Teologiczne treści modlitw liturgicznych święta Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

  Dariusz Kwiatkowski
  366-379
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.18
 • Wychowanie poprzez słowo. Znaczenie środków językowych w oddziaływaniu pedagogicznym Jana Pawła II

  Witold Ostafiński
  380-393
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.19
 • Pedagogia mieszkańców wsi ukazana w artykułach „Tygodnik Rolników Obserwator”

  Ireneusz Werbiński
  394-413
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.20
 • Niepowodzenia kaznodziejskie

  Kazimierz Panuś
  414-428
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.21
 • Synod biskupów wyrazem kolegialnej troski o Kościół

  Janusz Borucki
  429-453
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.22
 • Uświęcające zadanie Kościoła i prawo do sakramentów w niebezpieczeństwie śmierci

  Bartosz Trojanowski
  454-473
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.23
 • Wpływ zaburzonej osobowości narkomana na dobro potomstwa

  Krzysztof Graczyk
  474-498
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.24
 • Archiwa kościelne w świetle obowiązujących norm kanonicznych

  Janusz Gręźlikowski
  499-521
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.25
 • Pasterz Kościoła w Polsce, obrońca narodu…

  Antoni Poniński
  522-542
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.26
 • Rola biskupa Jana Wosińskiego w animacji misyjnej Kościoła w Polsce

  Grzegorz Adamiak
  543-573
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.27
 • Wartości ludzkie i chrześcijańskie gidarskich obrzędów pogrzebowych (Północny Kamerun)

  Jarosław Różański
  574-588
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.28

Vladislaviensia

 • Tematyka kazań bł. Biskupa Michała Kozala

  Lech Król
  591-622
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.29
 • Próba analizy ołtarza bocznego p.w. świętego Józefa z bazyliki mniejszej w Sieradzu

  Paweł Szczepaniak
  623-639
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.30
 • Zawierzyć Bogu całkowicie - twórczość Stanisława Kazimierza Leszczyńskiego (1944-2020)

  Arkadiusz Ciechalski
  640-662
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.31

Sprawozdania i recenzje