Z dziejów muzyki w katedrze włocławskiej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.25.25

Słowa kluczowe:

muzyka kościelna, katedra we Włocławku, muzyka chóralna, historia muzyki

Abstrakt

Diecezja włocławska w ciągu dziewięciu wieków istnienia wypracowała chlubne tradycje muzyczne. Ich centrum poprzez posługę Kolegium Wikariuszy, uczniów szkoły katedralnej, kantorów, mansjonarzy, psałterzystów, organistów, chórów i orkiestr, pełniących przez wieki zaszczytną posługę dla muzyki sakralnej stała się świątynia katedralna. Kościół biskupów włocławskich przez wieki odgrywał ważną rolę w formacji muzycznej diecezji, dodawaniu podniosłości obrzędom liturgicznym, a nawet w reformie muzyki kościelnej na przełomie XIX i XX w. Już samo spojrzenie na dzieje muzyki w katedrze włocławskiej ukazuje doniosłe znaczenie i ważną rolę diecezji w dziejach Kościoła w Polsce.

Biogram autora

ks. Marcin Ziółkowski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kapłan (2016) diecezji włocławskiej; mgr (teologia, 2016, UMK, Toruń; muzykologia, 2023; UKW, Bydgoszcz). Wicedyrektor (2021–) Diecezjalnego Studium Organistowskiego we Włocławku. Członek (2022–) Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Dyrygent (2021–) Chóru Katedralnego we Włocławku.

Bibliografia

Monumenta Historica Dioeceseos Wladislaviensis:

Chodyński S., Organy, śpiew i muzyka w kościele katedralnym włocławskim, Włocławek 1902.

Chodyński S., Szkoła Katedralna włocławska, Włocławek 1900.

Chodyński S., Wikaryusze katedry włocławskiej (Collegium Vicariorum), Włocławek 1912.

–––––

Kronika chóru katedralnego św. Cecylii we Włocławku:

Ziółkowski M., Idee cecyliańskie w działalności ks. Leona Moczyńskiego, Bydgoszcz 2021.

–––––

Górecki A., Kościół katolicki w Królestwie Polskim po upadku powstania styczniowego, [w:] Christanitas nr 71-72/2018.

Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej nr 36, Warszawa 2017.

Nowak J., Moczyński Leon, [w:] WłSb, red. S. Kunikowski, t. 6, Włocławek 2011.

Sobór Watykański II, Konstytucja o świętej liturgii nr 112 [w:] Sobór Watykański II, konstytucje, dekrety, deklaracje, Paryż 1967, s. 51.

Śpiew Kościelny, nr 5/1897.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-08

Jak cytować

Ziółkowski, M. (2023). Z dziejów muzyki w katedrze włocławskiej. Studia Włocławskie, 25, 546–564. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.25.25

Oznaczenie wydania

Dział

Vladislaviensia