Oskarżenia wobec ks. Józefa Misińskiego, proboszcza w Stawiszynie (1828–1839). Przyczynek do biografii

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.27

Słowa kluczowe:

administrator diecezji, diecezja kujawsko-kaliska, konsystorz generalny kaliski, Stawiszyn, ks. Józef Misiński, rejent kancelarii

Abstrakt

Artykuł ukazuje w sposób syntetyczny – bez zagłębiania się w meandry procesów cywilnych i kanonicznych dziejących się w Królestwie Polskim – pracę duszpasterską ks. Józefa Misińskiego w Stawiszynie (1824–1839). Artykuł składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza przedstawia sylwetkę pochodzeniową i zawodową duchownego. Kariera w biskupiej kancelarii zadwornej utworzonej przez protektora duchownego, bp. Józefa Koźmiana, która zaczęła się w 1822 r., zapowiadała się obiecująco i trwała do śmierci biskupa w 1831 r. W 1824 r. ks. Misiński został również proboszczem w Stawiszynie oraz dziekanem dekanatu stawiszyńskiego. Okres pracy parafialnej stanowi drugą część artykułu. Początkowo bezkonfliktowa posługa kapłańska zakończyła się wraz ze sprowadzeniem się do Stawiszyna w 1832 r. rodziny majorskiej Leopolda i Salomei Grabińskich, którzy wraz z pierwszym kolatorem, Sylwestrem Strzeszewskim, i jego następcą, Janem Łubieńskim, różnymi złośliwymi działaniami uprzykrzyli życie proboszczowi. Szereg spraw sądowych, które go w końcu oczyściły z zarzutów, na tyle zmęczył ks. Misińskiego, że w końcu 1839 r. przeszedł na probostwo do Krzepic.

Biogram autora

Kamil Kęsik - Uniwersytet Opolski

Dr nauk humanistycznych w zakresie historii Kościoła.

Bibliografia

Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Akta diecezji kujawsko-kaliskiej. Akta personalne. Akta ks. Józefa Misińskiego, t. 1–2, sygn.: ADKKal, pers. 378–379.

Czajka M., Kamler M., Sienkiewicz W., Leksykon historii Polski, Warszawa 1995.

Kujawski W., Diecezja kujawsko-kaliska, Włocławek 2011.

Kujawski W., Parafie diecezji włocławskiej. Okres kujawsko-kaliski 1818–1925, Włocławek 2018.

Librowski S., Katalog rubrycel i schematyzmów diecezji i zakonów historycznej Polski znajdujących się w księgozbiorze podręcznym Archiwum Diecezjalnego we Włocławku, ABMK 26(1973), cz. 1, z. 4, s. 89–197. https://doi.org/10.31743/abmk.6995.

„Nowy Kalendarzyk Polityczny na rok 1830”, Warszawa 1829.

„Ordo divini officii ad usum dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis pro anno 1826”, Varsaviae 1825.

„Ordo divini offici ad usum dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis pro Anno Domini 1838”, Varsaviae 1839.

Pieróg S., Mesjanizm, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. A. Kowalczykowa, J. Bachórz, Wrocław 2020.

Walkusz J., Z dziejów przygotowania do kapłaństwa w Kościele katolickim, w: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, t. 11, red. J. Walkusz, Lublin 2012.

Ziółek S., Sejm Królestwa Polskiego w okresie powstania listopadowego 1830–1831, Warszawa 2007.

Pobrania

Opublikowane

2021-06-09

Jak cytować

Kęsik, K. (2021). Oskarżenia wobec ks. Józefa Misińskiego, proboszcza w Stawiszynie (1828–1839). Przyczynek do biografii. Studia Włocławskie, 23, 511–527. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.27

Oznaczenie wydania

Dział

Vladislaviensia