(Recenzja) Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1–2, Lublin 2018

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.35

Biogram autora

Eugeniusz Sakowicz - UKSW

Teolog, religioznawca, encyklopedysta-leksykograf; profesor nauk teologicznych (od 2007 r.); kierownik Katedry Religiologii i Ekumenizmu na Wydziale Teologicznym w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk; konsulator Rady do Spraw Dialogu Religijnego Konferencji Episkopatu Polski, członek Komitetu do Spraw Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi tej Rady. Autor ponad 300 publikacji oraz ponad 1600 haseł oraz artykułów encyklopedycznych; wydał kilkanaście książek, m.in. książki autorskie: Dialog Kościoła z islamem według dokumentów soborowych i posoborowych (1963–1999) (Warszawa 2000); Pryncypia dialogu Kościoła katolickiego z religiami Dalekiego Wschodu i Indii w świetle nauczania Soboru Watykańskiego II oraz dokumentów posoborowych (Warszawa 2006); Religioznawstwo (Lublin 2009); Religie ludów pierwotnych (Lublin 2009); Religie niechrześcijańskie w Polsce (Lublin 2009); Uniwersytet katolicki. Teksty – bibliografia – dokumenty (Lublin 2012). Redaktor, członek rad programowych oraz rad naukowych licznych pism teologicznych i serii wydawniczych.

Pobrania

Opublikowane

2021-06-09

Jak cytować

Sakowicz, E. (2021). (Recenzja) Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1–2, Lublin 2018. Studia Włocławskie, 23, 695–699. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.35

Oznaczenie wydania

Dział

Sprawozdania i recenzje