Czterdzieści lat działalności Włocławskiego Towarzystwa Naukowego na rzecz integracji środowiska naukowego Włocławka i regionu

Autor

  • Stanisław Kunikowski Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.24

Słowa kluczowe:

40 lat Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, wkład Towarzystwa w rozwój naukowy Włocławka i regionu, działalność naukowabadawcza, wydawnicza i biblioteczna Towarzystwa

Abstrakt

W 2019 roku minęło 40 lat od utworzenia Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, którego założycielami było 127 osób reprezentujących różne dziedziny życia społecznego, naukowego, gospodarczego, oświatowego i kulturalnego. Była i jest to jedyna korporacja ludzi nauki na terenie Włocławka, Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej, która w ciągu minionych lat przyczyniła się do rozwoju środowiska intelektualnego, mogącego rozwijać swoje pasje naukowe i różne formy aktywności społecznej. Na rozwój Włocławskiego Towarzystwa Naukowego składa się głównie jego działalność naukowo-badawcza, popularyzatorska, wydawnicza i biblioteczna. Posiadając własną siedzibę we Włocławku, przy Placu Wolności 20, rozwija z powodzeniem działalność biblioteczną wraz z czytelnią. Zbiory biblioteczne Towarzystwa liczące ponad 30 tys. woluminów to jedne z największych zbiorów we Włocławku, posiadających w przeważającej części regionalia dotyczące Włocławka, Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. W ciągu 40 lat WTN wydał drukiem ponad 270 publikacji, głównie o charakterze regionalnym. Jednym z największych osiągnięć Towarzystwa jest utworzenie w 1995 r. uczelni wyższej noszącej obecnie nazwę: Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku.

Biogram autora

Stanisław Kunikowski - Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

Dr hab. prof. Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Nauczyciel akademicki Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, rektor, były sekretarz generalny i prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, członek honorowy Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, redaktor naczelny wydawnictw WTN, prezes Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, członek Prezydium Rady Towarzystw Naukowych przy PAN, redaktor i autor wielu publikacji z historii regionu, specjalista z zakresu historii miar w Polsce.

Bibliografia

Andrzejewski R., O tradycjach i możliwościach naukowych włocławskiego środowiska kościelnego, StWł, 1(1998), s. 7–20.

Działalność Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w latach 1979–1989, Włocławek 1992.

Jelicz A., Konrad Celtis na tle współczesnego renesansu w Polsce, Warszawa 1956.

Krajewski M., Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku w latach 1995–1999, w: Włocławskie Towarzystwo Naukowe 1979–1999, s. 147–166.

Kunikowski S., Kultura, sztuka, nauka we Włocławku, na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej w latach 1945–1998, Włocławek 2006.

Kunikowski S., Towarzystwa naukowe ogólne w Polsce w XIX i XX wieku, Włocławek 1999.

Michalski J., Z dziejów Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Warszawa 1953.

Rolbiecki W., Towarzystwa naukowe w Polsce, Warszawa 1972.

Rulka K., Kościół w życiu miasta, w: Włocławek. Dzieje miasta, red. J. Staszewski, t. 2, Włocławek 2001, s. 687–715.

Smoleński W., Towarzystwa naukowe i literackie w Polsce w XIX i XX wieku, t. 3, Warszawa 1887.

Szkoła wyższa w środowisku regionalnym, red. M. Włosiński, Włocławek 2011.

Trzydzieści lat Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Kalendarium 1979–2009, red. S. Kunikowski, A. Wróbel, Z.J. Zasada, Włocławek 2010.

Utworzenie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Zjazd Członków Założycieli. 16 czerwca 1979, Włocławek 1980.

Włocławskie Towarzystwo Naukowe 1979–1999, Włocławek 1999.

Opublikowane

2020-06-03

Jak cytować

Kunikowski, S. (2020). Czterdzieści lat działalności Włocławskiego Towarzystwa Naukowego na rzecz integracji środowiska naukowego Włocławka i regionu. Studia Włocławskie, 22, 417–431. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.24

Oznaczenie wydania

Dział

Vladislaviensia