Tom 22 (2020)

					Pokaż Tom 22 (2020)

Edycja dedykowana Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Ireneuszowi Werbińskiemu z okazji 70. rocznicy urodzin.

Opublikowane: 2020-06-03

Pełny numer

Artykuły

 • Promowanie kadr i dydaktyczne osiągnięcia ks. prof. zw. dr. hab. Ireneusza Werbińskiego

  Henryk Witczak
  9-45
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.1
 • Inspiracje biblijne w teologii duchowości ks. prof. zw. dr. hab. Ireneusza Werbińskiego

  Tomasz Michalski
  46-56
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.2
 • Interdyscyplinarne ujęcie duchowości katolickiej w publikacjach ks. prof. zw. dr. hab. Ireneusza Werbińskiego

  Adam Józef Sobczyk
  57-71
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.3
 • Duchowość kapłańska w publikacjach ks. prof. zw. dr. hab. Ireneusza Werbińskiego

  Lech Król
  72-90
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.4
 • Duchowość małżeńsko-rodzinna w publikacjach księdza profesora Ireneusza Werbińskiego

  Wojciech Cichosz
  91-106
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.5
 • Prawo czy Chrystus Wychowawcą? Chrystocentryczna koncepcja wychowania według Ga 3,24

  Stanisław Jankowski
  109-132
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.6
 • Jubileusz w perspektywie biblijnej

  Waldemar Chrostowski
  133-152
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.7
 • 50 lat Polskiego Studium Józefologicznego. Rys historyczny

  Wojciech Hanc
  153-170
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.8
 • Prawda – doktryna – duszpasterstwo

  Dariusz Kowalczyk
  171-189
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.9
 • Nowa droga rozpatrywania świętości kanonizowanej w świetle listu apostolskiego "Maiorem hac dilectionem"

  Tomasz Kaczmarek
  190-197
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.10
 • Duchowość kapłańska jako obdarowywanie

  Henryk Wejman
  198-214
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.11
 • Teologiczna aktualność nauczania Jana Pawła II na temat małżeństwa i rodziny w świetle adhortacji apostolskiej "Familiaris consortio"

  Artur Niemira
  215-230
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.12
 • Przygotowanie dzieci do sakramentów pokajania i Eucharystii w Kościele greckokatolickim na Ukrainie

  Oksana Dziubata
  231-244
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.13
 • Nienaruszalność tajemnicy spowiedzi w prawie kanonicznym

  Janusz Gręźlikowski
  245-267
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.14
 • Realizacja dekretu "Cum adolescentium aetas" Soboru Trydenckiego w Polsce w XVI wieku. Szkic do badań nad dziejami najstarszych polskich seminariów duchownych

  Wojciech Góralski
  268-279
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.15
 • Rozdział Kościoła od państwa. Recepcja doktryny Soboru Watykańskiego II w konkordacie między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską z 1993 roku

  Janusz Borucki
  280-302
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.16
 • Wpływ zaburzonej osobowości narkomana na dobro małżonków

  Krzysztof Graczyk
  303-327
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.17
 • Podzieleni czy zjednoczeni w głoszeniu Jezusa Chrystusa wszystkim ludziom?

  Jacek Kędzierski
  328-345
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.18
 • Konstanty Szyrwid i jego kaznodziejskie opus vitae

  Kazimierz Panuś
  346-357
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.19
 • O posłannictwie chrześcijan w pismach Leszka Kołakowskiego

  Mariusz Chrostowski
  358-366
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.20
 • Idea sztuki i rola artysty w nauczaniu papieża Franciszka

  Paweł Szczepaniak
  367-382
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.21
 • Biblijne źródło medialnego areopagu

  Maciej Radej
  383-390
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.22
 • W 100. rocznicę wojny polsko-bolszewickiej 1919–1920

  Józef Dębiński
  391-414
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.23

Vladislaviensia

 • Czterdzieści lat działalności Włocławskiego Towarzystwa Naukowego na rzecz integracji środowiska naukowego Włocławka i regionu

  Stanisław Kunikowski
  417-431
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.24
 • Zgromadzenie Braci Sług Maryi Niepokalanej (Bracia św. Józefa) we Włocławku

  Bernadeta Żabierek
  432-468
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.25
 • Duchowieństwo dekanatu konińskiego diecezji kujawsko-kaliskiej na tle dekanatów sąsiednich w połowie XIX wieku

  Henryk Witczak
  469-500
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.26
 • Z dziejów nauczania historii Kościoła we włocławskim seminarium duchownym w latach 1945–2001

  Kazimierz Rulka
  501-524
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.27
 • Włocławianin z wyboru. Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński

  Antoni Poniński
  525-541
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.28
 • Ks. profesor Józef Szuleta – włocławski kapłan na Uniwersytecie Warszawskim

  Zdzisław Pawlak
  542-562
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.29
 • Kapliczki i krzyże przydrożne w parafii Białotarsk

  Piotr Paweł Obolewski
  563-588
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.30

Sprawozdania i recenzje