Charyzmaty w Kościele i dla Kościoła. Perspektywy i zagrożenia

Autor

  • Jacek Kiciński

Słowa kluczowe:

Kościół, charyzmaty, rozeznawanie, wierność, formacja

Abstrakt

Istotne dziś w Kościele jest umiejętne przyjmowanie charyzmatów, zarówno przez tych, którzy je otrzymują, jak i przez ogół wiernych. W nich objawia się łaska zapewniająca apostolską żywotność i świętość całemu Kościołowi. Zawsze należy się starać o właściwe rozpoznanie danego charyzmatu. Różnorodność darów charyzmatycznych we wspólnocie Kościoła przyczynia się do szerzenia Ewangelii w świecie. Kościół jednak w swojej mądrości, podejmując refleksję nad charyzmatami, określił normy dotyczące rozpoznawania prawdziwości charyzmatu celem uniknięcia nadinterpretacji charyzmatów. By móc zatem realizować w Kościele otrzymane charyzmaty, należy uwzględnić konieczność nieustannej formacji, która pozwala nie tylko zdobywać i pogłębiać wiedzę, ale też wzrastać w dojrzałości chrześcijańskiej.

Opublikowane

2019-06-05

Jak cytować

Kiciński, J. (2019). Charyzmaty w Kościele i dla Kościoła. Perspektywy i zagrożenia. Studia Włocławskie, 21, 137–152. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/110

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły