Specyfika posłuszeństwa kapłana diecezjalnego i kapłana zakonnego. Podobieństwa i różnice

Autor

  • Jacek Kiciński PWT Wrocław

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.12

Słowa kluczowe:

posłuszeństwo, wola Boża, dyspozycyjność, odpowiedzialność

Abstrakt

Posłuszeństwo kapłana diecezjalnego, jak i zakonnego, wpisuje się w misję naśladowania samego Jezusa Chrystusa. Jest ono wyrazem dyspozycyjności wobec Boga; jest nieustannym poszukiwaniem i odkrywaniem Jego woli. Posłuszeństwo kapłańskie zakonne jest związane ze ślubowaną ewangeliczną radą posłuszeństwa i złożonym przyrzeczeniem czci i posłuszeństwa podczas święceń diakonatu i prezbiteratu. Posłuszeństwo diecezjalne składane podczas liturgii święceń diakonatu i prezbiteratu posiada podobny zakres odpowiedzialności, wiąże jednak kapłana bezpośrednio z Kościołem lokalnym.

Bibliografia

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 1964, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1996.

Paweł VI, Encyklika o celibacie kapłańskim Sacerdotalis caelibatus, 1967, Gniezno 1993.

Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek Kapłaństwo służebne, 1997, w: Listy Ojca Świętego Jana Pawła II do wszystkich kapłanów Kościoła Na Wielki Czwartek (1979–1997), red. D. Greggio, Kraków 1998, s. 11–34.

Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte, 2001, Wrocław 2001.

Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini, 2010, Kraków 2010.

Franciszek, pap., Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, 2013, Kraków 2014.

Franciszek, pap., List okólny na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego Radujcie się, 2014, Warszawa 2014.

Franciszek, pap., Encyklika Fratelli tutti, 2020, Kraków 2020.

Franciszek, pap., Przesłanie z okazji 800-lecia śmierci św. Dominika Stańcie na czele odnowionego głoszenia Ewangelii, 2021, w: Biuletyn Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, Warszawa 2021.

Kongregacja ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń życia Apostolskiego, Instrukcja Posługa władzy i posłuszeństwo, 2008, Kraków 2008.

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Instrukcja Młode wino, nowe bukłaki, 2017, Warszawa 2017.

Kodeks prawa kanonicznego, Poznań 1980.

Obrzęd święceń biskupa, prezbiterów i diakonów, Katowice 1999.

Gogola J.W., Rady ewangeliczne, Kraków 1999.

Kiciński J., Duchowość misji współdzielonej, Wrocław 2013.

Kiciński J., Powołanie, konsekracja, misja. Personalistyczny aspekt teologii życia konsekrowanego we współczesnym Magisterium Kościoła, Wrocław 2008.

Królikowski W., Tytuł ignacjańskich reguł rozeznawania, w: Rozeznawanie duchowe, Kraków 2020.

Paredes J.C.R.G., Wspólnota zakonna jako przypowieść miłości, Warszawa 2007.

Parzyszek C., Posłuszeństwo i posługa władzy w życiu konsekrowanym, Ząbki 2009.

Słupek R., Drogi i bezdroża posługi władzy we wspólnocie zakonnej, w: Ślub posłuszeństwa we wspólnocie zakonnej, Kraków 2021, s. 73–105.

Wons K., Odkrywanie wartości autorytetu i posłuszeństwa, w: Ślub posłuszeństwa we wspólnocie zakonnej, Kraków 2021, s. 121–134.

Pobrania

Opublikowane

2022-10-15

Jak cytować

Kiciński, J. (2022). Specyfika posłuszeństwa kapłana diecezjalnego i kapłana zakonnego. Podobieństwa i różnice . Studia Włocławskie, 24, 235–249. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.12

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły