Synod płocki arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego z 1938 roku

Autor

  • Wojciech Góralski UKSW

Słowa kluczowe:

synod płocki z 1938 roku, arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski, statuty synodalne, aneksy

Abstrakt

okresie międzywojennym zasłużony biskup płocki Antoni Julian Nowowiejski (1858–1941) odbył dwa synody diecezjalne: w 1927 i 1938 roku. Synod z 1938 roku w znaczącym stopniu powtórzył statuty synodalne (z aneksami) z 1927 roku, uzupełniając je postanowieniami polskiego synodu plenarnego z 1936 roku.

Statuty oraz dołączone do nich aneksy synodu z 1938 roku, dzieło gorliwego pasterza diecezji, oparte na nowo opublikowanym w 1917 roku Kodeksie prawa kanonicznego, stanowiły przez długie lata stały punkt odniesienia zarówno dla biskupów diecezji w ich działalności ustawodawczej i administracyjnej, jak i dla Kurii Biskupiej, Sądu Biskupiego oraz ogółu duchowieństwa diecezjalnego. Jego normy znacząco przyczyniły się do recepcji kanonów Kodeksu w diecezji płockiej.

Opublikowane

2019-06-05

Jak cytować

Góralski, W. (2019). Synod płocki arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego z 1938 roku. Studia Włocławskie, 21, 353–366. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/123

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły