Troska pasterska biskupa Wiesława A. Meringa o Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku

Autor

  • Jacek Kędzierski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Słowa kluczowe:

szkoła katolicka, prawo oświatowe, organ prowadzący szkoły, baza materialna szkoły, remonty i inwestycje, pracownik szkoły katolickiej, uczeń szkoły katolickiej, misja szkoły katolickiej

Abstrakt

Diecezja włocławska jest organem prowadzącym dla Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku, w skład którego wchodzą takie placówki, jak: przedszkole i szkoła podstawowa (oddziały 1–3) mieszczące się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 2a oraz szkoła podstawowa (oddziały 4–8), gimnazjum i liceum wraz z internatem znajdującym się przy ul. Łęgskiej 26. Stan wychowanków i uczniów na dzień 1 września 2018 r. to: 823 uczniów w całej szkole, w tym 83 w przedszkolu; 397 w szkole podstawowej; 115 w gimnazjum (tylko trzecie klasy); 228 w liceum, a mieszkańców internatu – 45. Dla porównania stan uczniów na dzień 1 września 2001 roku, kiedy reaktywowano Szkołę im. ks. Jana Długosza we Włocławku, po 52 latach od jej zamknięcia, to 150 uczniów w pięciu oddziałach pierwszych klas gimnazjum.

Historię Szkoły im. ks. Jana Długosza we Włocławku, bp Roman Andrzejewski w roku 2000 przedstawił w jednym zdaniu: „Ta szkoła rodziła się w niewoli, dojrzewała w wolnej Polsce, zdała egzamin w walce o wiarę i polskość, przetrwała w legendzie, czeka na «zmartwychwstanie»”. Oto ważniejsze daty z historii szkoły: 1916 r. – bp S. Zdzitowiecki otrzymał zezwolenie od okupacyjnych władz niemieckich na otwarcie szkoły w pałacu biskupim; 1920 r. – bolszewicy spalili pałac biskupi, szkołę przeniesiono do budynku koło katedry włocławskiej; 1925 r. – bp S. Zdzitowiecki poświęcił kamień węgielny pod budowę gmachu przy ul. Łęgskiej 26; 1928 r. – bp Władysław Krynicki dokonał poświęcenia szkoły i rozpoczęto pierwsze zajęcia lekcyjne; 1939 r. – II wojna światowa przerwała działalność Szkoły Długosza; 1945 r. – wznowiono działalność szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum; 1949 r. – władze komunistyczne zamknęły Szkołę Długosza; 2001 r. – władze miasta Włocławka przekazały budynek diecezji włocławskiej, co umożliwiło reaktywację szkoły katolickiej we Włocławku poprzez otwarcie Publicznego Gimnazjum im. ks. Jana Długosza w 2001 r., Publicznego Liceum w 2002 r., a następnie w 2013 r. Publicznej Szkoły Podstawowej oraz w 2016 r. Publicznego Katolickiego Przedszkola „Pod Aniołem Stróżem”. Poszczególne jednostki wchodzą w skład Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza, nad którym pasterską troskę od roku 2003 sprawuje bp Wiesław Mering, reprezentujący jako organ prowadzący Diecezję Włocławską.

Opublikowane

2019-06-05

Jak cytować

Kędzierski, J. (2019). Troska pasterska biskupa Wiesława A. Meringa o Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku. Studia Włocławskie, 21, 603–626. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/137

Oznaczenie wydania

Dział

Vladislaviensia