Podzieleni czy zjednoczeni w głoszeniu Jezusa Chrystusa wszystkim ludziom?

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.18

Słowa kluczowe:

misje chrześcijańskie, dzieła misyjne, misjologia, Papieskie Dzieła Misyjne, Papieska Unia Misyjna, papież Franciszek, encyklika Lumen fidei, adhortacja Evangelii gaudium

Abstrakt

Międzynarodowy Sekretariat Papieskiej Unii Misyjnej w roku 1993 opublikował w języku angielskim dokument pt. Zjednoczeni w głoszeniu Chrystusa wszystkim ludziom. Vademecum Papieskiej Unii Misyjnej. Dwa lata później, tj. w roku 1995, dokument został przetłumaczony i wydany w języku polskim. Pomimo 25 lat od jego publikacji w języku polskim, warto sięgnąć do lektury tego dokumentu, aby bliżej poznać historię, cel i zadania Papieskiej Unii Misyjnej. Jest ona jedną z czterech Papieskich Dzieł Misyjnych. Prezentowane rozważanie ma na celu przybliżenie czterech zasadniczych części tego dokumentu: 1) Misje dziś; 2) Misje duszą życia kapłańskiego i życia konsekrowanego, jak również życia animatorów misyjnych i osób pracujących w duszpasterstwie; 3) Dzieje Papieskiej Unii Misyjnej; 4) Organizacja i działalność Papieskiej Unii Misyjnej. Pragniemy ten dokument odnieść do wypowiedzi i troski papieża Franciszka o współczesne dzieło ewangelizacyjne, do którego zachęca całą wspólnotę Kościoła katolickiego – duchownych i wiernych świeckich. Dla papieża Franciszka, być chrześcijaninem znaczy być misjonarzem – apostołem. Nie wystarczy poznać Jezusa Chrystusa, trzeba Go zanieść innym, dać świadectwo miłości Boga wobec każdego człowieka. Dzisiejszy świat, w tym także kraje o długiej tradycji chrześcijańskiej, jest wielkim terenem misyjnym.

Biogram autora

Jacek Kędzierski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ksiądz rzym.-kat. Dr teologii, absolwent Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza w Rzymie. Prowadzi zajęcia z teologii fundamentalnej i religiologii w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu. Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku.

Bibliografia

Paweł VI, Adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym Evangelii nuntiandi, https://missio.org.pl/pontyfikat/biblioteka-misyjna/dokumenty/adhortacje.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio, https://missio.org.pl/pontyfikat/biblioteka-misyjna/dokumenty/encykliki.

Franciszek, pap., Encyklika Lumen fidei, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/encykliki/lumen_fidei_29062013.html.

Franciszek, pap., Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/adhortacje/evangelii_24112013.html.

Franciszek, pap., Orędzie na Światowy Dzień Misyjny w roku 2013, https://missio.org.pl/pontyfikat/images/attachments/Oredzie_na_Swiatowy_Dzien_Misyjny_2013.doc.

Franciszek, pap., Orędzie na Światowy Dzień Misyjny w roku 2018, https://missio.org.pl/pontyfikat/images/attachments/Oredzie_na_Swiatowy_Dzien_Misyjny2018_jp2.pdf.

Franciszek, pap., Orędzie na Światowy Dzień Misyjny w roku 2019, https://missio.org.pl/pontyfikat/images/attachments/Oredziedzie_na_Swiatowy_Dzien_Misyjny_2019_NMM_MDz.pdf.

Franciszek, pap., Wszyscy mają być misjonarzami, Anioł Pański, 7 VII 2013, „KAI”, 2013, nr 29, s. 22–23.

Międzynarodowy Sekretariat PUM, Zjednoczeni w głoszeniu Chrystusa wszystkim ludziom. Vademecum Papieskiej Unii Misyjnej, Warszawa 1995.

Sekretariat Papieskiej Unii Misyjnej, Jubileusz 100-lecia Papieskiej Unii Misyjnej, „Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne”, 36(2016), nr 1(170).

Colzani G., Współpraca misyjna, Warszawa [2017].

Gheddo P., Paweł Manna. Założyciel Papieskiej Unii Misyjnej, Warszawa 2016.

Opublikowane

2020-06-03

Jak cytować

Kędzierski, J. (2020). Podzieleni czy zjednoczeni w głoszeniu Jezusa Chrystusa wszystkim ludziom?. Studia Włocławskie, 22, 328–345. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.18

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły