Elementy duchowości w nauczaniu błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Autor

  • Władysław Piechota TTN we Włocławku

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.13

Słowa kluczowe:

Prymas, Kościół, maryjność, praca, naród, ojczyzna

Abstrakt

Prawdziwa duchowość chrześcijańska prowadzi do świętości jako najwyższego przejawu tejże duchowości, co w odniesieniu do prymasa Stefana Wyszyńskiego zostało potwierdzone aktem beatyfikacyjnym. Prymas wyraźnie i jasno wskazał na miejsce Kościoła w swoim życiu i posługiwaniu. Wytyczał mu wiele zadań do spełnienia w Polsce. Dotyczyły one świata, społeczeństwa i konkretnego człowieka. Przede wszystkim podkreślał, że Kościół jest nośnikiem zbawienia. W nauczaniu społecznym widział potrzebę rozwiązywania w państwie problemów społecznych. Pracę, której poświęcał dużo miejsca, łączył z teologią krzyża. Zwracając przy tym uwagę, że nabiera ona sensu nie tylko w wymiarze doczesnym, ale także w aspekcie wieczności. Rozpoznawalną cechą jego duchowości jest maryjność. Maryja – według Prymasa – stała się nie tylko wzorem wiary, nadziei, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem, ale również rozumnego posłuszeństwa, modlitwy uwielbienia, dyspozycyjności wobec Boga. Według kardynała S. Wyszyńskiego siłą narodu i ojczyzny jest wiara. Ona była dla niego ważnym czynnikiem dla zrozumienia jej duchowych dziejów i jej etosu. Rozumiał, że te dwie wielkie wartości – Kościół i Ojczyzna – mają wysoką cenę. Dlatego wprowadzał wobec siebie, jak i obywateli pojęcie służby, którą należy pieczołowicie podejmować. Zatem idąc po myśli jego nauczania, trzeba upowszechniać i propagować w życiu społecznym ideę służby i pomagania. Nie można więc urządzać się w Ojczyźnie tylko w perspektywie konsumpcyjnego wygodnictwa.

Bibliografia

Wyszyński S., Duch pracy ludzkiej, Włocławek 1946.

Wyszyński S., Kocham ojczyznę więcej niż własne serce, Częstochowa 2019.

Wyszyński S., Praca a godność człowieka, Częstochowa 1983.

Wyszyński S., Wiara i odpowiedzialność, Zielonka 2021.

Wyszyński S., Z głębi duszy. Kalendarzyk łaski, Warszawa 2019.

Barbosa A.G., Duchowość w dzisiejszym świecie, w: Duchowość chrześcijańska, Poznań 1995, s. 7–22 (Kolekcja Communio, 10).

Chmielewski M., Duchowość, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin – Kraków 2002, s. 226–232.

Czaczkowska E.K., Kardynał Wyszyński. Biografia, Kraków 2013.

Czaczkowska E.K., Prymas Wyszyński. Wiara, nadzieja, miłość, Kraków 2020.

Dąbrowski B., Instaurare omnia in Christo, Warszawa 1987.

Hadryś J., Eklezjalny wymiar duchowości maryjnej, „Salvatoris Mater”, 4(2002), nr 2, s. 116–127.

Hadryś J., Pobożność maryjna w służbie komunii z Bogiem i ludźmi w nauczaniu Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, „Teologia i Moralność”, 10(2011), s. 108–118. https://doi.org/10.14746/tim.2011.10.2.6

Hildebrand D. von, Liturgia a osobowość, Kraków 2014.

Jastrzębski J., Bł. Wyszyński. Prymas do odkrycia, Kraków 2021.

Kindziuk M., Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas Polski, Kraków 2019.

Król L., Rola pracy w formacji życia duchowego według kard. Stefana Wyszyńskiego, StWł, 4(2001), s. 38–50.

Łaszowski W., Stefan błogosławiony Wyszyński.12 kroków Maryi, Warszawa 2021.

Łukasik J.M., Koćwin A., O wartości pracy. Recepcja myśli społecznej kardynała Stefana Wyszyńskiego, „Labor et Educatio”, 1(2003), s. 31–44.

Napiórkowski C.S., Ecclesia Matre – Mater Ecclesiae, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin – Kraków 2002, s. 239–240.

Piechota W., Duchowość chłopska, Włocławek 2007.

Raina P., Kardynał Wyszyński, t. 1: Droga na stolicę prymasowską, Warszawa 1993; t. 3: Czasy prymasowskie 1956–1961, Warszawa 1993; t. 4: Czasy prymasowskie 1962–1963, Warszawa 1994.

Weismayer J., Pełnia życia. Zarys historii i teologii chrześcijańskiej duchowości, Kraków 1993.

Werbiński I., Jedność i wielość duchowości, w: Teologia duchowości chrześcijańskiej, Lublin 1993, s. 70–84.

Wyszomirski R., Maryjna droga kardynała Stefana Wyszyńskiego, „Tarnowskie Studia Teologiczne”, 34(2015), nr 1, s. 47–65. https://doi.org/10.15633/tst.1563

Pobrania

Opublikowane

2022-10-15

Jak cytować

Piechota, W. (2022). Elementy duchowości w nauczaniu błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Studia Włocławskie, 24, 250–278. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.13

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły