Ks. Abp Bronisław Dąbrowski - obrońca i reformator życia zakonnego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.25.15

Słowa kluczowe:

Ks. Abp Bronisław Dąbrowski, zakonnik, zakonnica, życie zakonne, reformator, formator życia zakonnego, chrystoformizacja, chrystocentryzm formacyjny, śluby zakonne, czystość, ubóstwo, posłuszeństwo

Abstrakt

Dokonania ks. Abpa B. Dąbrowskiego w zakresie ratowania życia zakonnego w czasach komunizmu są znaczące. Udało mu się uratować wiele wspólnot zakonnych – męskich i żeńskich od całkowitej zagłady. Poprawić ich ludzkie bytowanie, uratować zasoby materialne należące do zakonów, a pozwalające im zwyczajnie egzystować. Niezwykłą wprost rolę odegrał Ks. Abp w kształtowaniu wymiaru formacyjnego i duchowego życia zakonnego. Udało mu się wszczepić w życie zakonne soborowego ducha, który miał na celu pogłębienie duchowego wymiaru życia zakonnego. Siostry zakonne, świadome dokonań ks. Arcybiskup, były mu dozgonnie wdzięczne za jego wkład rozwój życia zakonnego w Polsce, nazywając go swoim ojcem. Jego osobisty przykład nie był bez znaczenia i świadczył o jego duchowych wyżynach, które chciał jako zakonnik realizować. Uśmiech, radość, dobroć, które wnosił i którymi emanował, szczególnie w trudnych czasach, były wsparciem dla wszystkich wspólnot zakonnych. Jego zaangażowanie stanowiło potwierdzenie dla zakonników i zakonnic, że nie zostali osamotnieni, stanowiąc nie tylko wspólnotę zakonną, ale i wspólnotę Kościoła Powszechnego, pełniącą w jego strukturze powołanie i misję. Był też świadkiem i przykładem dobrego człowieka i zakonnika dla innych. Dużo wymagał od siebie i tego uczył innych. Dla niego człowiek to stworzenie Boże, umiłowane dziecko Boga, to brat i siostra. Bez wątpienia możemy go uznać za reformatora struktur zakonnych i formatora życia duchowego wspólnot zakonnych w Polsce.

Biogram autora

ks. Władysław Piechota - Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku

Kapłan (1975) diecezji włocławskiej; mgr (t. fundamentalna, 1980, KUL, Lublin); dr nauk teologicznych (t. duchowości, 2007, UMK, Toruń). Zainteresowany literaturą, malarstwem i nauką. Autor wielu wierszy, z których tylko część została wydana w kilku tomikach poezji.

Bibliografia

Sobór Watykański II, Dekret o przystosowanej do współczesności odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2012.

Jan Paweł II, Adhortacja Vita consecrata, 1996, w: Adhortacje apostolskie Ojca św. Jana Pawła II, Kraków 1996, s. 799–946.

–––––

Dąbrowski B., Instaurare omnia in Christo. Na dwudziestopięciolecie posługi pasterskiej, Warszawa 1987.

Dyrek K., Kożuch M., Trojan K., Powołanie, rozeznanie, rozwój, Kraków 1993.

Hildebrand D. von, Liturgia a osobowość, Kraków 2014.

Kaczyński A., Najtrudniejsza misja, w: „Instaurare omnia in Christo”. Ks. Abp Bronisław 1917–1998, Warszawa 1998, s. 77–80.

Mirek A., Siostry zakonne w obozach pracy w PRL w latach 1945–1956, Lublin 2009.

Naumowicz J., Kościół w Polsce jest żywy, w: „Instaurare omnia in Christo”. Ks. Abp Bronisław 1917–1998, Warszawa 1998, s. 81–82.

Nowak A.J., Homo religiosus, Lublin 2003.

Nowak A.J., Osoba konsekrowana, Lublin 2005.

Perrin J.-M., Ojcostwo duchowe, w: Sztuka kierownictwa duchowego. Poradnik dla księży, Kraków 2009.

Raina P., Arcybiskup Bronisław Dąbrowski. Portret, Warszawa 2008.

Raina P., Losy sióstr zakonnych PRL (wysiedlenie – obozy – uwolnienie) 1954–1956, Warszawa 2004.

Stierli J., Sztuka kierownictwa duchowego, w: Sztuka kierownictwa duchowego. Poradnik, red. J. Augustyn, J. Kołacz, Kraków 2007, s. 23–36.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-08

Jak cytować

Piechota, W. (2023). Ks. Abp Bronisław Dąbrowski - obrońca i reformator życia zakonnego. Studia Włocławskie, 25, 262–289. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.25.15

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły