Nowe wyzwania dla katolickich mediów. Przesłanie papieża Franciszka do członków Catholic Press Association

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.20

Słowa kluczowe:

Catholic Press Association, cele i zadania katolickich mediów, biskup John England, pandemia COVID-19, „budować mosty, burzyć mury”

Abstrakt

Na skutek pandemii COVID-19 doroczna konferencja Stowarzyszenia Prasy Katolickiej w USA i Kanadzie (Catholic Press Association of the United States and Canada) odbyła się po raz pierwszy wirtualnie, w dniach od 30 czerwca do 2 lipca 2020 r. Stowarzyszenie to powstało w Columbus (Ohio) w 1911 roku. Od ponad stu lat upowszechnia wiadomości o Kościele i jego dziełach oraz przeciwdziała negatywnym wpływom prasy świeckiej zniekształcającej lub wypaczającej ten obraz. Papież Franciszek przesłał członkom Stowarzyszenia Prasy Katolickiej swój list, w którym zawarł wiele ważnych uwag na temat celów i zadań katolickich mediów. Nawiązując do hasła konferencji: Together While Apart, Papież podkreślił, że paradoksalnie poczucie wspólnoty pomiędzy ludźmi wyłoniło się z doświadczenia społecznego dystansu narzuconego przez pandemię. Jego zdaniem media katolickie powinny „budować mosty, burzyć mury, widzialne i niewidzialne, które uniemożliwiają szczery dialog i prawdziwą komunikację między jednostkami i wspólnotami”. W dalszej części listu Papież podkreślił, że „potrzebujemy mediów, które mogą pomóc ludziom, zwłaszcza młodym, odróżnić dobro od zła, wypracować zdrowy osąd oparty na jasnym i bezstronnym przedstawieniu faktów oraz zrozumieć znaczenie pracy na rzecz sprawiedliwości, zgody społecznej i szacunku dla naszego wspólnego domu”. Papież apelował też o rzetelność opinii i przekazywanie faktów. „Tam, gdzie nasz świat zbyt chętnie mówi przymiotnikami i przysłówkami, niech chrześcijańscy dziennikarze raczej wybierają rzeczowniki, które są sprzymierzeńcami prawdy i promują godność człowieka”.

Biogram autora

Maciej Radej - UPJPII w Krakowie

Dr teol., pracownik naukowy w Katedrze Duchowości Mediów i Relacji Społecznych na Wydziale Nauk Społecznych UPJPII w Krakowie, autor książek: Kaznodziejstwo biskupa, arcybiskupa i kardynała Karola Wojtyły w katedrze na Wawelu (Kraków 2008) i Istotne problemy kaznodziejskie (Kraków 2013) oraz wielu artykułów zamieszczonych w recenzowanych czasopismach naukowych.

Bibliografia

Bridges not walls. A book about interpersonal communication, New York 1973, wyd. pol.: Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, red. J. Stewart, Warszawa 2000.

Message of His Holiness Pope Francis to the Catholic Media Conference sponsored by the Catholic Press Association, https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20200630_messaggio-catholic-press-association.html [30.06.2020].

Rogier L.J., Bertier de Sauvigny G. de, Hajjar J., Historia Kościoła, t. 4 (1715–1848), Warszawa 1987.

Skarżyńska K., Dlaczego osobista komunikacja jest tak cenna?, w: Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, red. J. Stewart, Warszawa 2000, s. 9–11.

Pobrania

Opublikowane

2021-06-09

Jak cytować

Radej, M. (2021). Nowe wyzwania dla katolickich mediów. Przesłanie papieża Franciszka do członków Catholic Press Association. Studia Włocławskie, 23, 392–400. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.20

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły