Przygotowanie dzieci do sakramentów pokajania i Eucharystii w Kościele greckokatolickim na Ukrainie

Autor

  • Oksana Dziubata

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.13

Słowa kluczowe:

Ukraiński Kościół greckokatolicki, sakrament pokajania, uroczysta Komunia Święta, Katechizm UKGK Chrystus nasza Pascha, program Chrystus jest chlebem życia, Liturgia Boska, katecheta, modlitwa, Pismo Święte

Abstrakt

Według kan. 86 prawa partykularnego (sui iuris) Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie „sprawowanie sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego dopełnia się w Najświętszej Eucharystii, a więc w podsumowaniu sakramentów chrztu i bierzmowania osoba ochrzczona powinna przystąpić do Komunii Świętej zgodnie z wymaganiami podanymi w księgach liturgicznych”. A kan. 92 tegoż prawa w paragrafie trzecim głosi, że „dziecko w wieku siedmiu lat już osiąga wiek rozeznania i wtedy powinno się je zachęcać do przyjęcia sakramentu pokajania”. To jest podstawą programu. A sam program przygotowania dzieci do pierwszej spowiedzi oraz uroczystej Komunii Świętej w Ukraińskim Kościele greckokatolickim ma tytuł Chrystus jest chlebem życia i został zatwierdzony na posiedzeniu przewodniczących diecezjalnych komisji katechetycznych UKGK i uzgodniony z Katechizmem UKGK Chrystus nasza Pascha. Według programu przygotowany został pomocniczy zestaw metodyczny, składający się z instrukcji dla katechety oraz podręcznika dla dzieci.

Sam program składa się z trzech części: Bóg mnie stworzył i kocha mnie, Bóg dał mi życie oraz Najświętszy sakrament pokajania – manifestacja Bożej miłości do mnie. Odpowiada on strukturze katechizmu – wiara Kościoła, modlitwa Kościoła oraz życie Kościoła. Zadaniem programu jest nauczyć chrześcijańskich prawd wiary, pogłębiać wiarę ucznia w Boga jako kochającego Ojca, wprowadzić w życie liturgiczne Kościoła, nauczyć się modlić oraz rozwijać umiejętności odróżniania dobra od zła i wybierania dobra. Wskaźnikami osiągnięcia przez ucznia zakresu wiedzy według tego programu jest poziom wiedzy oraz formy zachowania, które on wybiera i stosuje w relacjach z bliźnimi.

Biogram autora

Oksana Dziubata

Zakonnica. Mgr, dyrektor Wydziału Katechetycznego w Kurii Biskupiej w Iwano-Frankiwsku (UKGK), doktorantka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Bibliografia

Sobór Watykański II, Dekret o katolickich Kościołach wschodnich Orientalium Ecclesiarum, 1964.

Pius X, Dekret Quam singulari, AAS, 2(1910), s. 577–583.

Kodeks kanonów Kościołów Wschodnich, Lublin 2002.

Канони партикулярного права УГКЦ, cпецвипуск „Благовісника” Верховного Архиєпископа Києво-Галицького Української Греко-Католицької Церкви 2015 р. [Kanony prawa partykularnego UKGK].

Постанови Синоду Єпископів УГКЦ 2015, http://news.ugcc.ua/documents/postanovi_sinodu_yepiskop%D1%96v_ugkts_2015_74740.html [14.06.2019].

Katechizm UKGK Chrystus nasza Pascha, Lwów 2011.

Instrukcja w sprawie stosowania przepisów liturgicznych KKKW, Lwów 1996.

Instrukcja o przystąpieniu do Eucharystii niemowląt i dzieci w UKGK, Lwów 2015.

Chrystus jest Chlebem Życia. Instrukcja dla katechety wg programu przygotowania do Pierwszej spowiedzi oraz Komunii Świętej, red. A. Kozibroda, I. Rasiak, Lwów 2012.

Chrystus jest Chlebem Życia. Podręcznik dla dzieci wg programu przygotowania do Pierwszej spowiedzi oraz Komunii Świętej, red. A. Kozibroda, I. Rasiak, Lwów 2017.

Meyendorff J., Teologia bizantyjska. Historia i doktryna, Warszawa 1984.

Nitkiewicz K., Katolickie Kościoły wschodnie: kompendium prawa, Sandomierz, 2014.

Palamas G., Homilia 60, Athinai 1861.

Ware K., Prawosławne rozumienie pokajania, Białystok 1994.

Zabytki dawnego ruskiego prawa kanonicznego. Część pierwsza (zabytki XI–XV w.), Sankt Petersburg 1908.

Zasada katechetyczna UKGK, Lwów 1999.

Opublikowane

2020-06-03

Jak cytować

Dziubata, O. (2020). Przygotowanie dzieci do sakramentów pokajania i Eucharystii w Kościele greckokatolickim na Ukrainie. Studia Włocławskie, 22, 231–244. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.13

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły