Księdza profesora Leonarda Fica badania i studia naukowe nad buddyzmem w jego specyfice i oryginalności

Autor

Słowa kluczowe:

buddyzm, buddyzm w kulturze Zachodu, chrześcijaństwo, dialog chrześcijańsko-buddyjski, Jan Paweł II, wychowanie w buddyzmie, zbawienie w buddyzmie

Abstrakt

Ks. prof. Leonard Fic od wielu lat prowadzi badania oraz studia naukowe nad buddyzmem w jego specyfice oraz oryginalności. Zaangażowany jest w promocję dialogu katolicko-buddyjskiego. Interesuje się teologią religii oraz komparatystyką religii. Skupia się na problematyce „Boga” oraz Jezusa Chrystusa, która jest wyzwaniem dialogu z buddyzmem.

Ważnym tematem badawczym jest zbawienie w buddyzmie. Cennym opracowaniami ks. L. Fica są hasła oraz artykuły encyklopedyczne podejmujące zagadnienia religii Dalekiego Wschodu i Indii. Zainteresowania naukowe dotyczą też zaangażowania papieża Jana Pawła II w dzieło dialogu międzyreligijnego. Zarówno artykuły jak i książki autorskie ks. L. Fica stanową rodzaj propedeutyki dialogu Kościoła katolickiego z buddyzmem. Dużo uwagi uczony ten poświęcił buddyzmowi w kulturze Zachodu. Opracował nadto temat soteriologii buddyzmu.

Ks. L. Fic w spojrzeniu na dialog z religiami Orientu jest wierny nauczaniu Soboru Watykańskiego II. Kieruje się wytycznymi soborowej Deklaracji Nostra aetate oraz Magisterium Kościoła.

Pobrania

Opublikowane

2021-06-09

Jak cytować

Sakowicz, E. (2021). Księdza profesora Leonarda Fica badania i studia naukowe nad buddyzmem w jego specyfice i oryginalności. Studia Włocławskie, 23, 21–39. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/index.php/StudiaWloclawskie/article/view/6

Numer

Dział

Artykuły