Rozumienie prymatu Piotrowego w teologii katolickiej i prawosławnej. Zarys sytuacji

Autor

Słowa kluczowe:

prymat Piotrowy, prymat jurydyczny, prymat honorowy, nieomylność papieża, prawosławie, katolicyzm, dialog ekumeniczny

Abstrakt

Jednym z głównych punktów spornych między Kościołem katolickim a prawosławiem pozostaje rozumienie urzędu papieża. Autor niniejszego opracowania postawił sobie za cel ukazanie rozumienia prymatu Piotra przez obydwie wspólnoty chrześcijańskie. Mówiąc inaczej, chodzi o próbę odpowiedzi na pytanie: czy obecne pojmowanie urzędu papieża jest pomocą, czy przeszkodą w pełnym zjednoczeniu Kościołów Wschodu i Zachodu? Rozbieżności w rozumieniu prymatu przez katolików i prawosławnych oraz obecna głębsza świadomość i większe rozumienie ducha ekumenicznego sprawia, że konstruktywny dialog między przedstawicielami podzielonego Kościoła dotyczący wrażliwych kwestii, jaką pozostaje niewątpliwie prymat Piotrowy, wydaje się możliwy.

Opublikowane

2019-06-05

Jak cytować

Tomalak, A. (2019). Rozumienie prymatu Piotrowego w teologii katolickiej i prawosławnej. Zarys sytuacji. Studia Włocławskie, 21, 99–118. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/108

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły