Relacje między Stolicą Apostolską a Patriarchatem Moskiewskim – zarys sytuacji po upadku „żelaznej kurtyny”

Autor

Słowa kluczowe:

dialog ekumeniczny, katolicyzm, Cerkiew, Patriarchat Moskiewski, Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek, Michaił Gorbaczow, Cyryl

Abstrakt

W dialogu ekumenicznym między Kościołem katolickim a Kościołami prawosławnymi szczególne znaczenie odgrywają relacje Stolicy Apostolskiej z Patriarchatem Moskiewskim, dlatego że Cerkiew rosyjska stanowi największą liczebnie wspólnotę prawosławną. Swoistą „wyjątkowość” tych relacji potwierdza również niechęć i uprzedzenia Moskwy wobec Kościoła katolickiego, a przede wszystkim zarzuty prozelityzmu i uniatyzmu. Nie bez znaczenia są rosyjskie aspiracje do rozumienia Moskwy jako „Trzeciego Rzymu”, patrzenie na Kościół katolicki jako na wroga oraz brak zaangażowania Patriarchatu Moskiewskiego w modlitwę o jedność chrześcijan. Mimo tych trudności, w 2016 r. doszło do historycznego spotkania papieża Franciszka z patriarchą Moskwy i Wszechrusi Cyrylem, które być może zainspiruje do bardziej ożywionego dialogu.

Biogram autora

Andrzej Tomalak - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ksiądz rzym.-kat. Dr teologii na Uniwersytecie Leopolda i Franciszka w Innsbrucku, sekretarz biskupa włocławskiego Wiesława Meringa, wykładowca teologii dogmatycznej i ekumenizmu w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.

Opublikowane

2018-06-06

Jak cytować

Tomalak, A. (2018). Relacje między Stolicą Apostolską a Patriarchatem Moskiewskim – zarys sytuacji po upadku „żelaznej kurtyny”. Studia Włocławskie, 20, 243–268. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/163

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły