„Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest” (Ef 4, 5). Realizacja Pawłowego wezwania w katolicko-prawosławnym dialogu ekumenicznym w Polsce

Autor

Słowa kluczowe:

dialog ekumeniczny, prawosławie w Polsce, Filioque, prymat, Cyryl I w Warszawie

Abstrakt

Pierwsi prawosławni pojawili się w Polsce w XVI w. Jednym z najważniejszych wydarzeń ekumenicznych we współczesnej historii była wizyta w Warszawie w 2012 r. Cyryla I, metropolity Moskwy i Wszechrusi oraz podpisanie (wraz z abp. Józefem Michalikiem, ówczesnym przewodniczącym KEP) wspólnego apelu do narodu polskiego i rosyjskiego o potrzebie przebaczenia.

Kościół katolicki w Polsce czynnie działa w ramach Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem prawosławnym. Kościół w Polsce był też ważnym uczestnikiem tworzenia dokumentu Wiara, sakramenty i jedność Kościoła, który został podpisany i ogłoszony w Bari w 1987 r.

W procesie zbliżenia obu Kościołów wciąż nierozwiązane pozostają kwestie Filioque i papieskiego prymatu.

Biogram autora

Andrzej Tomalak - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ksiądz rzym.-kat. Dr teologii na Uniwersytecie Leopolda-Franciszka w Innsbrucku. Obecnie pracuje jako sekretarz biskupa włocławskiego Wiesława Meringa.

Opublikowane

2017-06-07

Jak cytować

Tomalak, A. (2017). „Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest” (Ef 4, 5). Realizacja Pawłowego wezwania w katolicko-prawosławnym dialogu ekumenicznym w Polsce. Studia Włocławskie, 19, 61–76. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/195

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły