Związek Zakładów Teologicznych im. św. Jana Kantego w Polsce

Autor

Słowa kluczowe:

teologia, seminarium duchowne, formacja seminaryjna, dydaktyka teologii

Abstrakt

Życie religijne w Polsce funkcjonowało według możliwości, które stwarzało życie pod zaborami. Stwarzano wiele trudności w zakresie kształcenia duchowieństwa. To pozostawiło ślad w postaci zróżnicowanej formacji w seminariach duchownych. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r. Episkopat Polski dążył do ujednolicenia formacji seminaryjnej. Stąd powołano Związek Zakładów Teologicznych im św. Jana Kantego. Jego zadaniem było podejmowanie refleksji nad praktyką wychowawczą i dydaktyczną w wyższych seminariach duchownych. Związek pracował zgodnie z zatwierdzonym przez władze duchowne i cywilne statutem. Spotykał się na walnych zebraniach zazwyczaj co dwa lata. Zjazdy stały się miejscem refleksji i wymiany myśli oraz inspiracją do podejmowania działań doskonalących pracę dydaktyczną i wychowawczą. Do drugiej wojny światowej odbyło się osiem zjazdów. Wydano też osiem pamiętników będących formą zapisu wydarzeń na kolejnych zjazdach.

Opublikowane

2018-06-06

Jak cytować

Skoczylas, K. (2018). Związek Zakładów Teologicznych im. św. Jana Kantego w Polsce. Studia Włocławskie, 20, 25–42. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/154

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły