Portrety kobiet z genealogii Jezusa

Autor

Słowa kluczowe:

Biblia, Izrael, historia, kobiety, genealogie, Maryja, Tamar, Rahab, Rut, Batszeba

Abstrakt

Jednym z elementów opisu dziejów w starożytności były genealogie. Pełniły one bardzo ważną funkcję w identyfikacji osób, ich praw do dziedzictwa, następstwa w sprawowaniu władzy, a także ustalaniu chronologii, zanim wprowadzono liczenie czasu według olimpiad. ST obfituje w genealogie (hebr. toledot), zwłaszcza 1Krn 1–9, w przeciwieństwie do NT, gdzie poza szczątkowymi spisami mamy tylko dwie genealogie Jezusa – Mateuszową (1, 1–17) i Łukaszową (3, 23–38), przy czym pierwsza ułożona jest w porządku zstępującym od Abrahama do Jezusa (41 pokoleń), a druga w porządku wstępującym od Jezusa do Adama, syna Bożego. Układ ten ma swoje głębokie znaczenie teologiczne. Nadto tekst pierwszej Ewangelii wyróżnia się zamieszczeniem pięciu kobiet, poprzez które genealogia Jezusa włącza Go w łańcuch ludzkich pokoleń potrzebujących odkupienia. Artykuł podejmuje się charakterystyki teologicznej każdej z tych kobiet ze szczególnym uwypukleniem Maryi nie tylko jako Matki Jezusa, Jej pierworodnego Syna (Łk 2, 7), ale i dającej początek genealogii nowego stworzenia, dla którego Jezus jest też Pierworodnym, a dokładniej Pierworodnym całego stworzenia (Kol 1, 15), pomiędzy wielu braćmi (Rz 8, 29) i spomiędzy umarłych (Kol 1, 18; Ap 1, 5).

Biogram autora

Stanisław Jankowski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ksiądz rzym.-kat. Dr teologii biblijnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, studia w Rzymie na Papieskim Instytucie Biblijnym (licencjat biblijny) i w École Biblique et Archéologique w Jerozolimie. Profesor emerytowany. Autor wielu artykułów naukowych i książek. Uczestniczył w polskim tłumaczeniu Biblii Ekumenicznej (NT). W polu zainteresowań: teologia, historia i geografia biblijna, dialog międzyreligijny, przewodnik po krajach biblijnych.

Opublikowane

2018-06-06

Jak cytować

Jankowski, S. (2018). Portrety kobiet z genealogii Jezusa. Studia Włocławskie, 20, 223–242. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/162

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły