Ewolucja idei misyjnej w nauczaniu magisterium Kościoła od Maximum illud do Vaticanum II

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.10

Słowa kluczowe:

duchowieństwo miejscowe, Kościół lokalny, misje a kultury, Niedziela Misyjna, Papieskie Dzieła Misyjne, pomoc misjom, powołanie misyjne

Abstrakt

Po XIX-wiecznym ożywieniu aktywności misyjnej Kościoła związanym ze stabilizacją systemu kolonialnego odnotowano słabości takiego sposobu postrzegania i realizacji działań misyjnych. Ważnym wydarzeniem w ewolucji idei misyjnej było zakończenie I wojny światowej w świeckim wymiarze historii, a od strony kościelnej list apostolski Benedykta XV Maximum illud. Zapoczątkował on przemiany w świadomości misyjnej Kościoła, ukoronowane ostatecznie soborowym modelem misji. Przemiany w rozumienia idei misyjnej dostrzec możemy tak w wypowiedziach kolejnych papieży, jak i w innych dokumentach Stolicy Apostolskiej. Blisko pięćdziesiąt lat między tymi wydarzeniami pozwoliło wyzwolić się Kościołowi z mentalności kolonialnej. W tym czasie dość mocno postąpił proces kształtowania się świadomości Kościoła jako jednego organizmu, w którym misje zajmują ważne miejsce. Mają one prowadzić do zakładania i wspierania samodzielnie funkcjonujących Kościołów lokalnych. Zauważono też, że misje są wymianą duchowych darów i znakiem „zdrowej” wiary, a nie formą narzucania kulturowej czy religijnej dominacji.

Dowartościowane zostało też powszechne wezwanie do zaangażowania się w dzieło misyjne, które mogą wspomagać Papieskie Dzieła Misyjne.

Biogram autora

Grzegorz Adamiak - UKSW

Dr nauk teologicznych w dziedzinie misjologii; w latach 2014–2019 duszpasterz na Islandii, obecnie wikariusz parafii Krzyża Świętego w Płocku.

Bibliografia

Benedykt XV, Dei providentis arcano, w: Breviarium missionum, cz. 1, Warszawa 1979, s. 197–199.

Benedykt XV, Maximum illud, w: Breviarium missionum, cz. 1, Warszawa 1979, s. 200–216.

Pius XI, Decessor noster, w: Breviarium missionum, cz. 1, Warszawa 1979, s. 259–264.

Pius XI, Quoniam tam praeclara, w: Breviarium missionum, cz. 1, Warszawa 1979, s. 233–234.

Pius XI, Rerum Ecclesiae, w: Breviarium missionum, cz. 1, Warszawa 1979, s. 235–255.

Pius XI, Romanorum Pontificium, w: Breviarium missionum, cz. 1, Warszawa 1979, s. 216–221.

Pius XI, Uroczystość zamknięcia wystawy misyjnej, 10 I 1928, w: Breviarium missionum, cz. 1, Warszawa 1979, s. 228–233.

Pius XI, Vix ad, w: Breviarium missionum, cz. 1, Warszawa 1979, s. 264–270.

Pius XII, Evangelii praecones, w: Breviarium missionum, cz. 1, Warszawa 1979, s. 289–318.

Pius XII, Fidei donum, w: Breviarium missionum, cz. 1, Warszawa 1979, s. 318–339.

Pius XII, Summi Pontificatus (wyjątek), w: Breviarium missionum, cz. 1, Warszawa 1979, s. 281–282.

Jan XXIII, Princeps pastorum, w: Breviarium missionum, cz. 1, Warszawa 1979, s. 339–370.

Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Excellentia vestra, w: Breviarium missionum, cz. 1, Warszawa 1979, s. 270–274.

Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Non semel, w: Breviarium missionum, cz. 1, Warszawa 1979, s. 279–280.

Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Plane compertum, w: Breviarium missionum, cz. 1, Warszawa 1979, s. 283–285.

Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Pluries instanterque, w: Breviarium missionum, cz. 1, Warszawa 1979, s. 275–279.

Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Super dubium, w: Breviarium missionum, cz. 1, Warszawa 1979, s. 285–286.

Święta Kongregacja Rytów, Reskrypt Il consiglio superiore, w: Breviarium missionum, cz. 1, Warszawa 1979, s. 255–257.

Święta Kongregacja Rytów, Reskrypt Quam laeto animi, w: Breviarium missionum, cz. 1, Warszawa 1979, s. 258–259.

Salotti C., Apel z okazji Światowego Dnia Misyjnego (19 X), 26 IX 1930, w: Apele i orędzia na Światowy Dzień Misyjny (1930–2010), red. F. Jabłoński, Gniezno 2010, s. 22–24.

Salotti C., Apel z okazji Światowego Dnia Misyjnego (18 X), w: Apele i orędzia na Światowy Dzień Misyjny (1930–2010), red. F. Jabłoński, 20 VIII 1931, s. 25–27.

Salotti C., Orędzie radiowe wygłoszone z okazji Światowego Dnia Misyjnego (18 X), 17 X 1931, w: Apele i orędzia na Światowy Dzień Misyjny (1930–2010), red. F. Jabłoński, s. 29–33.

Salotti C., Apel z okazji Światowego Dnia Misyjnego (23 X), (Do dyrektorów krajowych i diecezjalnych Dzieła Rozkrzewiania Wiary) 15 VIII 1932, w: Apele i orędzia na Światowy Dzień Misyjny (1930–2010), red. F. Jabłoński, s. 34–39.

Salotti C., Orędzie radiowe wygłoszone z okazji Światowego Dnia Misyjnego (23 X), 22 X 1932, w: Apele i orędzia na Światowy Dzień Misyjny (1930–2010), red. F. Jabłoński, s. 40–43.

Salotti C., Apel z okazji Światowego Dnia Misyjnego (22 X), (Do Dyrektorów krajowych i diecezjalnych papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary), 15 VIII 1933, w: Apele i orędzia na Światowy Dzień Misyjny (1930–2010), red. F. Jabłoński, s. 44–48.

Salotti C., Orędzie radiowe wygłoszone z okazji Światowego Dnia Misyjnego (22 X), 21 X 1933, w: Apele i orędzia na Światowy Dzień Misyjny (1930–2010), red. F. Jabłoński, s. 49–52.

Salotti C., Apel z okazji Światowego Dnia Misyjnego (21 X), 1934, w: Apele i orędzia na Światowy Dzień Misyjny (1930–2010), red. F. Jabłoński, s. 53–59.

Salotti C., Apel z okazji Światowego Dnia Misyjnego (20 X), 1 VIII 1935, w: Apele i orędzia na Światowy Dzień Misyjny (1930–2010), red. F. Jabłoński, s. 60–65.

Biondi F., Apel przekazany przez kard. Fumasoni Biondiego w związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Misyjnym (20 X) 1935, w: Apele i orędzia na Światowy Dzień Misyjny (1930–2010), red. F. Jabłoński, s. 66–67.

Costantini C., Apel z okazji Światowego Dnia Misyjnego (18 X), 17 X 1936, w: Apele i orędzia na Światowy Dzień Misyjny (1930–2010), red. F. Jabłoński, s. 68–70.

Costantini C., Orędzie radiowe z okazji Światowego Dnia Misyjnego (18 X), 17 X 1936, w: Apele i orędzia na Światowy Dzień Misyjny (1930–2010), red. F. Jabłoński, s. 71–75.

Costantini C., Apel z okazji Światowego Dnia Misyjnego (24 X) 23 X 1937, w: Apele i orędzia na Światowy Dzień Misyjny (1930–2010), red. F. Jabłoński, s. 76–78.

Costantini C., Apel z okazji Światowego Dnia Misyjnego (23 X), 22 X 1938, w: Apele i orędzia na Światowy Dzień Misyjny (1930–2010), red. F. Jabłoński, s. 81–84.

Costantini C., Orędzie radiowe z okazji Światowego Dnia Misyjnego (18 X), 17 X 1942, w: Apele i orędzia na Światowy Dzień Misyjny (1930–2010), red. F. Jabłoński, s. 93–95.

Costantini C., Orędzie radiowe z okazji Światowego Dnia Misyjnego (19 X), 18 X 1947, w: Apele i orędzia na Światowy Dzień Misyjny (1930–2010), red. F. Jabłoński, s. 115–117.

Bernardini F., Apel z okazji Światowego Dnia Misyjnego (18 X), 17 X 1953, w: Apele i orędzia na Światowy Dzień Misyjny (1930–2010), red. F. Jabłoński, s. 132–134.

Bernardini F., Apel z okazji Światowego Dnia Misyjnego (24 X), 23 IX 1954, w: Apele i orędzia na Światowy Dzień Misyjny (1930–2010), red. F. Jabłoński, s. 135–136.

Sigismondi P., Apel z okazji Światowego Dnia Misyjnego (23 X), 22 X 1955, w: Apele i orędzia na Światowy Dzień Misyjny (1930–2010), red. F. Jabłoński, s. 137–138.

Sigismondi P., Apel z okazji Światowego Dnia Misyjnego (19 X), 18 X 1958, w: Apele i orędzia na Światowy Dzień Misyjny (1930–2010), red. F. Jabłoński, s. 143–145.

Sigismondi P., Apel z okazji Światowego Dnia Misyjnego (18 X), 17 X 1964, w: Apele i orędzia na Światowy Dzień Misyjny (1930–2010), red. F. Jabłoński, s. 157–159.

Dublewski T., Zwiedzając nowe Muzeum Misyjne w Watykanie, „Miesięcznik Pasterski Płocki”, 23(1928), s. 207–210, 240–242.

Dujarjer M., 50 lat historii fidei donum – analiza historyczna i krytyczna, „Światło Narodów”, 27(2007), nr 147, s. 62–84.

Hoser H., Misjonarz Fidei donum – oczekiwania Stolicy Apostolskiej, „Studia Misjologiczne”, 1(2008), s. 15–27.

Jabłoński F., Wprowadzenie, w: Apele i orędzia na Światowy Dzień Misyjny (1930–2010), red. F. Jabłoński, Gniezno 2010, s. 15–21.

Klein S., Aktualność encykliki misyjnej „Fidei donum” w życiu Kościoła partykularnego, „Światło Narodów”, 27(2007), nr 147, s. 44–61.

Miotk A., Dynamizm misyjny nauczania papieskiego od Leona XIII do Jana Pawła II, „Studia Misjologiczne”, 1(2008), s. 37–66.

Rosales G.R., Dar wiary – kapłan dla misji, „Światło Narodów”, 27(2007), nr 147, s. 35–44.

Różański J., Encyklika „Fidei donum” jako odczytanie „znaków czasu” dla kontynentu afrykańskiego i Kościoła powszechnego, „Światło Narodów”, 27(2007), nr 147, s. 28–43.

Różański J., Wokół koncepcji inkulturacji, Warszawa 2008.

Zieliński Z., Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków 1775–1978, Warszawa 1983.

Pobrania

Opublikowane

2021-06-09

Jak cytować

Adamiak, G. (2021). Ewolucja idei misyjnej w nauczaniu magisterium Kościoła od Maximum illud do Vaticanum II. Studia Włocławskie, 23, 192–219. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.10

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły