Rola biskupa Jana Wosińskiego w animacji misyjnej Kościoła w Polsce

Autor

  • Grzegorz Adamiak UKSW Warszawa

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.27

Słowa kluczowe:

Papieskie Dzieła Misyjne, Komisja Misyjna, animacja misyjna, formacja duchowieństwa, misyjna natura Kościoła

Abstrakt

Mówiąc o animacji misyjnej w Kościele polskim po Soborze Watykańskim II nie sposób pominąć osoby płockiego biskupa pomocniczego Jana Wosińskiego (1914–1996). Słusznie można uznać go za niezmordowanego promotora i organizatora animacji misyjnej w Polsce. Przez ponad 20 lat kształtował on bowiem misyjne oblicze polskiego duszpasterstwa. Od początku istnienia Komisji Misyjnej w polskim episkopacie (1967) był jej członkiem, a od 1972 do 1984 r. przewodniczącym. Od 1963 r. organizował także prace Papieskiej Unii Misyjnej, a następnie od 1970 do 1985 r. wszystkich Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Od 1967 r. był także odpowiedzialny za duszpasterstwo misyjne w diecezji płockiej, gdzie dbał o misyjną formację kleryków oraz mobilizował duchowieństwo do zaangażowania w misyjne dzieło Kościoła na szczeblu parafialnym i wspólnotowym. Przez przeszło 20 lat włączał Kościół polski i diecezjalny w działalność misyjną Kościoła powszechnego. Oprócz wysiłków animacyjnych i organizacyjnych pozostawił także, w nielicznych niestety tekstach, swoje rozumienie misyjności Kościoła.

Bibliografia

Archiwum Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie (ACFM), Sprawozdanie z działalności PDM w Polsce za rok 1974, teczka „Zebrania Krajowej Rady PDM 1966–1984”.

Archiwum Kurii Diecezjalnej Płockiej (AKDP), Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce i ich działalność pastoralna w 1978 r., teczka „Dyrektor Krajowy PDM i Przewodniczący Komisji Misyjnej Episkopatu 1970–1984”, s. 1–3.

AKDP, Pismo do bp B. Sikorskiego z dnia 29 września 1969 r., segregator „Duszpasterstwo misyjne 1970–1982”.

AKDP, Pro memoria dla Dekanalnych Referentów Misyjnych w sprawie finiszu tegorocznych zadań misyjnych, Teczka Duszpasterska nr 11/71, segregator „Duszpasterstwo misyjne 1970–1982”.

AKDP, Pro memoria dla Księży Dziekanów w sprawie najbliższych zadań misyjnych, Teczka Duszpasterska nr 11/71, segregator „Duszpasterstwo misyjne 1970–1982”.

AKDP, Pro memoria dla Księży Proboszczów i Rektorów Ośrodków Duszpasterskich w sprawie najbliższych tegorocznych zadań misyjnych, Teczka Duszpasterska nr 11/71, segregator „Duszpasterstwo misyjne 1970–1982”.

AKDP, Pro memoria dla P.T. Dekanalnych Referentów Misyjnych w sprawach misyjnych w r. 1975, Teczka Duszpasterska nr 11/75, segregator „Wskazania i komunikaty duszpasterskie 1966–1970, 1973–1977”.

AKDP, Pro memoria dla P.T. Dekanalnych Referentów Misyjnych w sprawach misyjnych w r. 1975, Teczka Duszpasterska nr 11/75, segregator „Wskazania i komunikaty duszpasterskie 1966–1970, 1973–1977”.

AKDP, Pro memoria dla P.T. Dekananlnych Referentów Misyjnych w sprawie aktualnych zadań misyjnych w r. 1974, Teczka Duszpasterska 5/74, segregator „Wskazania i komunikaty duszpasterskie 1966–1970, 1973–1977”.

AKDP, Pro memoria dla P.T. Księży Dziekanów w sprawach misyjnych, Teczka Duszpasterska 5/74, segregator „Wskazania i komunikaty duszpasterskie 1966–1970, 1973–1977”.

AKDP, Pro memoria dla P.T. Księży Dziekanów w sprawach misyjnych na 1975 r., Teczka Duszpasterska nr 11/75, segregator „Wskazania i komunikaty duszpasterskie 1966–1970, 1973–1977”.

AKDP, Pro memoria dla P.T. Księży Proboszczów i Rektorów kościołów i kaplic w sprawie Niedzieli Misyjnej, Tygodnia Misyjnego oraz Miesięcznych Nabożeństw Misyjnych w r. 1974, Teczka Duszpasterska 5/74, segregator „Wskazania i komunikaty duszpasterskie 1966–1970, 1973–1977”.

AKDP, Pro memoria dla P.T. Księży Proboszczów i Rektorów kościołów w sprawie Niedzieli Misyjnej, Tygodnia Misyjnego oraz Miesięcznych Nabożeństw Misyjnych w 1977 r., Wskazania Duszpasterskie nr 12/77, segregator „Wskazania i komunikaty duszpasterskie 1966–1970, 1973–1977”.

AKDP, Pro memoria dla P.T. Księży Proboszczów i rektorów kościołów i kaplic w sprawie Niedzieli Misyjnej, Tygodnia Misyjnego oraz Miesięcznych Nabożeństw Misyjnych w r. 1976, Wskazania Duszpasterskie nr 16/76, segregator „Wskazania i komunikaty duszpasterskie 1966–1970, 1973–1977”.

AKDP, Pro memoria dla P.T. Proboszczów i rektorów kościołów i kaplic w sprawie Niedzieli Misyjnej, Tygodnia Misyjnego oraz Miesięcznych Nabożeństw Misyjnych w r. 1975, Teczka Duszpasterska nr 11/75, segregator „Wskazania i komunikaty duszpasterskie 1966–1970, 1973–1977”.

AKDP, Pro memoria dla P.T. Księży Proboszczów i Rektorów kościołów i kaplic w sprawie Niedzieli Misyjnej, Tygodnia Misyjnego oraz Miesięcznych Nabożeństw Misyjnych w r. 1973, Teczka Duszpasterska 11/73, segregator „Duszpasterstwo misyjne 1970–1982”.

AKDP, Pro memoria w sprawie Tygodnia Misyjnego, segregator „Duszpasterstwo misyjne 1970–1982”.

AKDP, Sprawozdanie z działalności w 1972 roku, teczka „Dyrektor Krajowy PDM i Przewodniczący Komisji Misyjnej Episkopatu 1970–1984”.

AKDP, Sprawy misyjne w Polsce w 1978 r. z pozycji Komisji Episkopatu ds. Misji oraz Dyrekcji Krajowej PDM, segregator „Duszpasterstwo misyjne 1970–1982”.

AKDP, Sugestie w sprawie posoborowego odnowienia działalności misyjnej w Diecezji Płockiej, segregator „Duszpasterstwo misyjne 1970–1982”.

Archiwum Papieskich Dzieł Misyjnych w Warszawie (APDM), Dane z działalność PUMD w Polsce w roku 1964, segregator „PUMD 1963–1983”.

APDM, Hierarchiczno-pastoralna animacja i współpraca misyjna w Polsce w 1980 roku, Teczka „Raporty i sprawozdania dotyczące animacji misyjnej i PDM w Polsce 1972–1987”.

APDM, Komunikat Przewodniczącego PUMD w Polsce z 22 sierpnia 1963 r., segregator „PUMD 1963–1983”.

APDM, List do Prowincjałów zakonnych z dnia 15 grudnia 1966 r., segregator „PUMD 1963–1984”.

APDM, Nota sprawozdawcza doręczona Przewodniczącemu kościelnej reprezentacji Podkomisji Legislacyjnej przy Komisji Wspólnej z sondażu w sprawie osobowości cywilnej Papieskich Dzieł Misyjnych w innych krajach, teczka „Sprawy misyjne w 1981 r.”.

APDM, Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce w 1984 r., teczka „Sprawy misyjne w Polsce 1984”.

APDM, Pro memoria w sprawie aktualnego stanu Dzieła Misyjnego w Polsce, teczka „OK – PDM, rok 1973”.

APDM, Pro memoria z dnia 20 maja 1983 r., segregator „KEP ds. Misji, Korespondencja otrzymana i wychodząca 1972–1984”.

APDM, PUMD – Sprawozdanie za rok 1968, teczka „Diecezjalne Ośrodki PUMD. Sprawozdania Rok 1968–1969”.

APDM, Raport z działalności ideowej i finansowej PDM w Polsce w 1979 roku, teczka „Raporty i sprawozdania dotyczące animacji misyjnej i PDM w Polsce 1972–1987”.

APDM, Rok 1982 w działalności Komisji Episkopatu ds. Misji, teczka „Sprawy misyjne w Polsce 1982”.

APDM, Sprawozdanie z działalności Komisji Episkopatu dla Spraw Misji w ciągu 1973 roku, teczka „OK – PDM rok 1973”.

APDM, Sprawozdanie z działalności PDM w Polsce za rok 1976, teczka „OK – PDM 1976, 1977”.

APDM, Sprawozdanie z działalności w roku 1974, teczka „Raporty i sprawozdania dotyczące animacji misyjnej i PDM w Polsce, 1972–1987”.

APDM, Sprawy misyjne w Polsce w 1979 r., teczka „Raporty i sprawozdania dotyczące animacji misyjnej i PDM w Polsce 1972–1987”.

APDM, Sprawy misyjne w Polsce w 1981 r., teczka „Raporty i sprawozdania dotyczące animacji misyjnej i PDM w Polsce 1972–1987”.

APDM, Sugestie dotychczasowych członków Komisji dla Spraw Misji odnośnie jej przyszłego składu personalnego, segregator „KEP ds. Misji, Korespondencja otrzymana i wychodząca”.

APDM, Sumaryczny obraz działalności PDM w Polsce, 30 września 1985 r., teczka „Raporty i sprawozdania dotyczące animacji misyjnej i PDM w Polsce 1972–1987”.

Blaski i cienie naszego polskiego udziału w misyjnym dziele Kościoła, „Światło Narodów” (ŚN), 1(1981), nr 4, s. 3–6.

Duchowość misyjna jako czynnik weryfikujący osobowość misjonarza, „Zeszyty Misjologiczne ATK”, 2(1979), z. 1, s. 9–19.

Instrukcja o miesięcznych i innych okresowych nabożeństwach misyjnych, „Miesięcznik Pasterski Płocki” (MPP), 55(1970), nr 10–12, s. 270.

Komunikat Komisji Episkopatu ds. Misji, ŚN, 3(1983), nr 11–12, s. 3–4.

Najbliżsi misjonarzom uczestnicy działalności misyjnej Kościoła, „Biuletyn Misyjny” (BMis), 1970, nr 25, s. 1–5.

Nasz wkład w misyjne dzieło Kościoła, BMis, 1966, nr 3, s. 6–10.

Odpowiedzialność kleryka za misje i współczesny świat, w: Misje w służbie człowieka. Materiały III Misyjnych dni skupienia Kleryków (20–24 sierpnia), Pieniężno 1968, s. 115–137.

Odpowiedzialność misyjna całego Kościoła, AtK, 72(1969), z. 360, s. 44–54.

Papieskie Dzieła Misyjne – dziś, po blisko 20 latach od Soboru Watykańskiego II, ŚN, 5(1985), nr 1, s. 12–14.

Pro memoria dla Dekanalnych Referentów Misyjnych, MPP, 55(1970), nr 10–12, s. 272–273.

Problem misjonarza polskiego, „Zeszyty Misjologiczne ATK”, 1(1974), z. 1, s. 17–23.

Rola świeckich w kierownictwie PDM, „Papieskie Intencje Misyjne”, 1981, nr 6, s. 3.

Teologia powołania do kapłaństwa. Szkic historyczno-sprawozdawczy, AtK, 70(1967), z. 348–349, s. 29– 36.

Uczestnictwo w działalności misyjnej Kościoła prawem i obowiązkiem wszystkich jego członków, BMis, 1970, nr 25, s. 6–10.

Umisyjnienie Kościoła w Polsce postulatem posoborowym i milenijnym, BMis, 1966, nr 5, s. 1–4.

Wkład bł. Maksymiliana Kolbe w misyjne dzieło Kościoła, BMis, 1972, nr 35, s. 1–12.

Wkład bł. Maksymiliana Kolbe w misyjne dzieło Kościoła, CTh, 42(1972), z. 4, s. 5–14.

Zaangażowanie kleryka w posłannictwie misyjnym Kościoła, w: Dzieło misyjne w posoborowej refleksji. Materiały II Misyjnych Dni Skupienia Kleryków Diecezjalnych Seminariów Duchownych w Polsce, Niepokalanów 1967, s. 84–85.

ACFM, Protokół z II Dnia Skupienia Księży Dyrektorów PUMD, Częstochowa 20 X 1966 r., teczka Zebrania Krajowej Rady PDM 1966–1984, s. 1–2.

ACFM, Rezolucje i uchwały z Dnia Skupienia Księży Dyrektorów Diecezjalnych PUMD, Warszawa 1 lutego 1966, teczka „Zebrania Krajowej Rady PDM 1966–1984”, s.1–2.

ACFM, Wytyczne pracy na rok 1971, teczka „Zebrania Krajowej Rady PDM 1966–1984”.

Archiwum Diecezji Płockiej, Knera K., Działalność Papieskiej Unii Misyjnej Duchowieństwa w Polsce (1920–1975), Warszawa 1976, mps.

AKDP, [Komisja Misyjna Episkopatu Polski], Pro memoria dla Księży Biskupów Ordynariuszów [6 maja 1972], segregator „Duszpasterstwo misyjne 1970–1982”.

AKDP, [Komisja Misyjna Episkopatu Polski], Pro memoria dla Księży Biskupów Ordynariuszów w sprawie wyjazdu Księży diecezjalnych na misje zagraniczne [9 maja 1972], segregator „Duszpasterstwo misyjne 1970–1982”.

AKDP, Nominacja bpa J. Wosińskiego z dnia 25 listopada 1967 r., segregator „Duszpasterstwo misyjne 1970–1982”.

APDM, Celmerowski W., Sprawozdanie z działalności Ośrodka diecezjalnego PUMD w Płocku w 1966 r., teczka „Diecezjalne Ośrodki PUMD. Sprawozdania 1966–1967”.

APDM, Kalendarium bpa Wosińskiego, teczka „Sprawozdania PDM 1966–1984”.

APDM, Koszorz A., Pro memoria z działalności Komisji Episkopatu do Spraw Misji oraz imprez zorganizowanych pod patronatem Komisji, teczka „Raporty i sprawozdania dotyczące animacji misyjnej i PDM w Polsce 1972–1987”.

APDM, Kuflewski W., Sprawozdanie z działalności Sekretariatu Krajowego PUMD w 1981 roku, segregator „PUMD 1963–1983”.

APDM, Protokół 134 Konferencji Plenarnej Episkopatu, Warszawa, dn. 24 i 25 stycznia 1973 r., (fragment), teczka OK – PDM rok 1973, s. [1] – [2].

APDM, Raport Dyrekcji Krajowej PDM w Polsce z działalności pastoralnej i finansowej w 1978 roku, teczka „Sprawy misyjne w Polsce w 1978 r.”, s. 1–2.

APDM, Sprawozdanie z działalności Komisji Episkopatu ds. Misji w 1978 roku, teczka „Sprawy misyjne w Polsce w 1978 r.”.

APDM, Zebranie Komisji Episkopatu do Spraw Misji [23 września 1976], teczka „Sprawy Biura Prasowego”.

APDM, Zebranie Komisji Episkopatu do Spraw Misji [25 września 1975], teczka „Sprawy Biura Prasowego”.

Archiwum Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, Kronika Koła Misyjnego WSD w Płocku sierpień ’78 – sierpień ’87; wrzesień ’87 – listopad ’92.

Bogdański S., Wspomnienie o śp. bp. Janie Wosińskim, ŚN, 17(1997), nr 103, s. 45–48.

Dekret Biskupa Płockiego nr 5974/67 z dnia 27 listopada 1967 r., MPP, 53(1968), nr 1–2, s. 37.

Grzybowski M.M., Biskup Jan Wosiński (1914–1996), w: M.M. Grzybowski, Duchowieństwo diecezji płockiej, t. 1, cz. 2: Wiek XX, Płock 2008, s. 7–9.

Grzybowski M.M., Kalendarium życia Antoniego Juliana Nowowiejskiego, biskupa płockiego 1908–1941, Płock 1992.

Informacje Papieskiej Unii Misyjnej. Z działalności Koła Misyjnego w WSD w Płocku, ŚN, 2(1982), nr 2, s. 13–14.

Jabłoński F., Recepcja idei misyjnej w Polsce po Soborze Watykańskim II, Kraków 2003.

Jan Paweł II, Przemówienie do księży zgromadzonych w katedrze, Częstochowa, 6 VI 1979, w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, Kraków 2012, s. 117–124.

Kisiel D., Biskup Profesor Jan Wosiński. Ojciec Duchowny (1914–1996), w: Mistrzowie i nauczyciele. Profesorowie Seminarium Duchownego w Płocku 1965–2000, red. I. Mroczkowski, Płock 2001, s. 25–45.

Koszorz A., Misjom oddany duszą i ciałem. Wspomnienie o śp. bp Janie Wosińskim, ŚN, 17(1997), nr 103, s. 36–43.

Kuflewski W., Działalność Episkopatu Polski na rzecz misji poprzez Komisję Episkopatu do Spraw Misji, w: Misyjny wymiar Kościoła katolickiego w Polsce (1945–1986), red. E. Śliwka, Pieniężno 1992, s. 27–50.

Kurek A., Polska misyjna i misjonarska, w: Misyjny wymiar Kościoła katolickiego w Polsce (1945–1986), red. E. Śliwka, Pieniężno 1992, s. 5–17.

Misyjne Konferencje Radiowe, BMis, 1970, nr 25, s. 1.

Nominacja J.E. Księdza Biskupa Jana Wosińskiego, MPP, 48(1963), nr 4, s. 82.

Sprawozdanie z dnia skupienia Księży Dyrektorów Diecezjalnych PUMD, BMis, 1966, nr 4, s. 1.

Sympozjum misyjne dla kleryków w Pieniężnie, BMis, 1971, nr 33, s. 2.

Śniegocki J., Działalność artystyczna alumnów płockiego seminarium duchownego (1924–1977), „Studia Płockie” 7(1979), s. 227–267.

Pobrania

Opublikowane

2022-10-15

Jak cytować

Adamiak, G. (2022). Rola biskupa Jana Wosińskiego w animacji misyjnej Kościoła w Polsce. Studia Włocławskie, 24, 543–573. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.27

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły