Zaangażowanie biskupów włocławskich w realizację mandatu misyjnego Kościoła w latach 1918-2021

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.25.20

Słowa kluczowe:

animacja misyjna, biskupi włocławscy, diecezja włocławska, misje ad gentes, Papieskie Dzieła Misyjne

Abstrakt

Artykuł przedstawia obecność animacji misyjnej w diecezji włocławskiej na przestrzeni ostatnich stu lat. Ukazuje to z perspektywy zaangażowania misyjnego biskupów diecezjalnych i pomocniczych diecezji włocławskiej w tym okresie. Stanowi to zarazem przybliżenie części historii tego Kościoła lokalnego, jaką jest wypełnianie mandatu misyjnego. Autor ukazuje, że hierarchowie Kościoła włocławskiego byli zainteresowani i zaangażowani w animację misyjną duchowieństwa i wiernych powierzonych swej pasterskiej trosce. W okresie przedwojennym aktywnie pracowali na rzecz tworzenia i umacniania struktur Papieskich Dzieł Misyjnych i realizacji ich celów. Także po II wojnie światowej, mimo obiektywnych trudności przywiązywali wagę do umisyjnienia swojej diecezji. Przejawiało się to w powoływaniu odpowiednich gremiów, propagowaniu idei misyjnej, osobistym przykładzie nauczania misyjnego, oraz przez wspieranie powołań misyjnych i kontaktach z terenami misyjnymi. Ten przykład pasterskiego zaangażowania w realizację idei misyjnej animował ten sektor duszpasterstwa i rzutował na misyjną świadomość i aktywność duchowieństwa i wiernych świeckich.

Biogram autora

ks. Grzegorz Adamiak - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kapłan (2002) diecezji płockiej; mgr (teologia, 2002, UKSW, Warszawa); mgr lic. nauk teologicznych (t. praktyczna, 2006, UKSW, Warszawa); dr nauk teologicznych (misjologia, 2018, UKSW, Warszawa).

Bibliografia

Archiwum Diecezjalne we Włocławku:

Teczka: Kościół. Misje, Niedziela Misyjna (18 X 1964).

Teczka: Kościół. Misje, A. Pawłowski, Słowo Biskupa Ordynariusza do kapłanów (6 VIII 1968).

Teczka: Kościół. Misje, A. Pawłowski, Zarządzenie z 6 VIII 1968 r.

–––––

Akta Kurii Diecezjalnej Włocławskiej:

Teczka: Konferencje dziekańskie 1961–1971, B. Cieślak, Protokół z konferencji Księży Dziekanów odbytej 11 II 1971 r.

Teczka: Konferencje dziekańskie 1961–1971, B. Cieślak, Protokół z konferencji Księży Dziekanów odbytej 9 września 1971 r.

Teczka: Konferencje dziekańskie 1961–1971, [B. Cieślak], Protokół z konferencji Księży Dziekanów odbytej 18 listopada 1971 r.

Teczka: Konferencje dziekańskie 1961–1971, W. Hanc, Protokół z zebrania Księży Dziekanów, 11 II 1972.

Teczka: Konferencje dziekańskie 1961–1971, B. Cieślak, Z konferencji Księży Dziekanów [bez daty].

Teczka: Konferencje dziekańskie 1961–1971, W. Hanc, Spotkanie Księży Dziekanów i Vicedziekanów diecezji. Protokół [bez daty].

Teczka: Dziekańskie ogólne 1982–1991, E. Stachura, Z konferencji Księży Dziekanów odbytej w dniu 22 września br. [1982].

Teczka: Dziekańskie ogólne 1982–1991, [E. Stachura], Z konferencji Księży Dziekanów odbytej 7 lutego 1984 r.

Teczka: Dziekańskie ogólne 1982–1991, W. Frątczak, Z konferencji Księży Dziekanów odbytej 21 II 1985 r.

Teczka: Dziekańskie ogólne 1982–1991, W. Frątczak, Z konferencji Księży Dziekanów odbytej w Kaliszu dnia 11 września 1985.

Teczka: Dziekańskie ogólne 1982–1991, W. Frątczak, Konferencja Księży Dziekanów (20 XI 1988).

Teczka: Dziekańskie ogólne 1982–1991, Pro memoria z konferencji Księży Dziekanów.

Teczka: Diecezjalna Komisja Misyjna, 1993–..., B. Dembowski, Dekret z 15 grudnia 1994 r., L. Dz. 4682/1994.

Teczka: Diecezjalna Komisja Misyjna, 1993–..., B. Dembowski, Pismo z 2 marca 1998 r., L. Dz. 485/98.

Teczka: Diecezjalna Komisja Misyjna, 1993–..., B. Dembowski, Dekret z 8 lutego 2001 r., L. Dz. 159/2001.

–––––

Archiwum Papieskich Dzieł Misyjnych w Warszawie:

Teczka: Diecezjalne Ośrodki PUMD. Sprawozdania dyrektorów, rok 1970–1971, C. Lewandowski, Tymczasowe wytyczne działalności na rzecz misji, 6 II 1971.

Teczka: Diecezjalne Ośrodki PUMD. Sprawozdania dyrektorów, rok 1970–1971, C. Lewandowski, Wytyczne dla działalności na rzecz misji diecezji włocławskiej 9 IX 1971.

Teczka: Diecezjalne Ośrodki PUMD. Sprawozdania dyrektorów, rok 1970–1971, C. Lewandowski, Sprawozdanie z działalności na rzecz misji w roku 1971.

Teczka: Sprawozdania pastoralne dyrektorów diecezjalnych PDM 1972–1974, C. Lewandowski, Wskazania duszpastersko-katechetyczne w sprawie pomocy dzieci i młodzieży na rzecz misji.

–––––

Sobór Watykański II, Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes divinitus, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 433–471.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio, 1990.

–––––

Cieślak B., Konferencja Księży Dziekanów odbyta 13 lutego, KDWł, 62(1979), nr 3–4, s. 71.

Cieślak B., Protokół z konferencji Księży Dziekanów, KDWł, 54(1971), nr 6–8, s. 159.

Cieślak B., Z jesiennej konferencji Księży Dziekanów, KDWł, 61(1978), nr 1–2, s. 37.

Cieślak B., Z konferencji Księży Dziekanów odbytej 17 września, KDWł, 63(1980), nr 9–10, s. 218.

Cieślak B., Z konferencji księży dziekanów, KDWł, 52(1969), nr 12, s. 271; 55(1972), nr 9–12, s. 267; 56(1973), nr 1–5, s. 88; 56(1973), nr 6–8, s. 170–172.

Dembowski B., Komunikat w sprawie pomocy dla Ruandy, KDWł, 77(1994), nr 9–10, s. 244.

Dembowski B., Msza święta parafialna w Zagne. Wybrzeże Kości Słoniowej – niedziela, 8 lutego 1998 roku, KDWł, 81(1998), nr 3, s. 106–109.

Dembowski B., Msza święta w bazylice Matki Bożej Pokoju w Yamoussoukro, Wybrzeże Kości Słoniowej, 22 lutego 1998 roku, KDWł, nr 81(1998), nr 3, s. 113–115.

Dembowski B., Msza święta w Chilonga w Zambii, 17 lutego 1998 roku, KDWł, 81(1998), nr 3, s. 112–113.

Dembowski B., Msza święta w Mpanshya w Zambii. Szósta niedziela zwykła, 15 lutego 1998 roku, KDWł, 81(1998), nr 3, s. 110–112.

Dembowski B., Poświęcenie kaplicy filialnej w Troya 1 w parafii Zagne. Wybrzeże Kości Słoniowej, 9 lutego 1998 roku, KDWł, 81(1998), nr 3, s. 109–110. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1006394409617

Dembowski B., Poświęcenie kaplicy w Troya 3, w parafii Zagne. Wybrzeże Kości Słoniowej, 7 lutego 1998 roku, KDWł, 81(1998), nr 3, s. 105–106. DOI: https://doi.org/10.3917/comm.081.0105

Dembowski B., Słowo pasterskie na Niedzielę Misyjną, KDWł, 85(2002), nr 11, s. 640–642.

Frątczak W., Z konferencji Księży Dziekanów odbytej 21 lutego 1985 r., KDWł, 68(1985), nr 1–2, s. 40. DOI: https://doi.org/10.1016/0031-8663(85)90049-3

Frątczak W., Z konferencji Księży Dziekanów odbytej w Kaliszu dnia 11 września 1985, KDWł, 68(1985), nr 9–10, s. 240.

[Hanc W.], Z konferencji Księży Dziekanów, KDWł, 55(1972), nr 1–4, s. 84.

Konferencja Ks. Dziekanów diecezji włocławskiej, KDWł, 73(1990), nr 3–4, s. 93.

Konferencja Ks. Ks. Dziekanów, KDWł, 19(1925), nr 2, s. 62.

Konferencja Księży Dziekanów diecezji włocławskiej, KDWł, 71(1988), nr 10–12, s. 270.

Krynicki W., W sprawie Związku Misyjnego Kleru, KDWł, 21(1927), nr 3, s. 69.

Księża referenci, KDWł, 31(1937), nr 12, s. 346. DOI: https://doi.org/10.2307/3913766

Kuliński S., Goc E., Sowiński J., Protokół Zjazdu Księży Dziekanów i Delegatów diecezji włocławskiej odbytego w dniach 13 i 14 kwietnia 1926 roku, KDWł, 20(1926), nr 5, s. 159–164.

Lewandowski C., Okólnik Kurii Diecezjalnej nr I/1977, KDWł, 60(1977), nr 1–2, s. 35.

Lewandowski C., Okólnik Kurii Diecezjalnej nr V/1976, KDWł, 69(1976), nr 11–12, s. 283–284. DOI: https://doi.org/10.1378/chest.69.2_Supplement.283

Lewandowski C., Szósty okólnik Kurii Diecezjalnej, KDWł, 58(1975), nr 12, s. 278–279.

Lewandowski C., Wskazania dla duszpasterzy na Niedzielę Misyjną 20 X 1991, KDWł, 74(1991), nr 9–10, s. 309.

Lewandowski C., Wytyczne dla działalności na rzecz misji diecezji włocławskiej, KDWł, 55(1972), nr 1–4, s. 86–89.

Lewandowski C., Zarządzenie, KDWł, 59(1976), nr 1–2, s. 22.

Małecki K., Z konferencji księży dziekanów, KDWł, 58(1964), nr 11–12, s. 269–270.

Mering W., Astana – homilia w archikatedrze Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy (16 X), KDWł, 94(2011), nr 11, s. 1184–1187.

Mering W., Karaganda – homilia w katedrze św. Józefa (17 X), KDWł, 94(2011), nr 11, s. 1187–1189.

Mering W., Malinowka – słowo na zakończenie Mszy św. w miejscu przebywania kopii Piety ze Skulska (13 X), KDWł, 94(2011), nr 11, s. 1179–1181.

Mering W., Odezwa w sprawie modlitwy o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, KDWł, 92(2009), nr 5, s. 506–507.

Mering W., Oziornoje – homilia w narodowym sanktuarium Maryi Królowej Pokoju (14 X), KDWł, 94(2011), nr 11, s. 1181–1184.

Muszyński H., Dekret ustanawiający Diecezjalną Komisję Misyjną, KDWł, 71(1988), nr 10–12, s. 239–240. DOI: https://doi.org/10.1016/0141-9331(88)90177-9

O zadaniu księży referentów misyjnych, KDWł, 33(1939), nr 6, s. 184.

Obrady diecezjalnej Komisji dla Spraw Misyjnych diecezji włocławskiej, KDWł, 60(1977), nr 9–10, s. 218.

Owczarek W., Dzieła misyjne, KDWł, 22(1928), nr 10, s. 162.

Owczarek W., Dzień modlitwy na intencję Dzieła Rozkrzewiania Wiary, KDWł, 22(1928), nr 8–9, s. 140–141.

Owczarek W., O Związku Misyjnym Kleru, KDWł, 18(1924), nr 11, s. 524–525. Owczarek W., Sprawy misyjne, KDWł, 23(1929), nr 12, s. 224–225.

Owczarek W., W sprawie Związku Misyjnego Kleru, KDWł, 21(1927), nr 3, s. 67–69.

Owczarek W., Zalecenie Związku Misyjnego, KDWł, 18(1924), nr 8–9, s. 375.

Personalia, KDWł, 62(1979), nr 5–6, s. 123; KDWł, 68(1985), nr 3–4, s. 83.

Protokół zjazdu X.X. Dziekanów i Delegatów diecezji kujawsko-kaliskiej odbyty w dniach 23–24 kwietnia 1924 roku, KDWł, 18(1924), nr 5, s. 216–242.

Przypomnienie w sprawie najbliższych prac Księży Referentów, KDWł, 30(1931), nr 6–7, s. 203.

Radoński K. M., Dzieła Misyjne w szkołach i stowarzyszeniach religijnych, KDWł, 26(1932), nr 7–8, s. 232.

Radoński K.M., Dzień misyjny, KDWł, 26(1932), nr 7–8, s. 232; 27(1933), nr 10, s. 282; 29(1935), nr 10, s. 242–243.

Radoński K.M., Krajowy Kongres Związku Misyjnego Duchowieństwa, KDWł, 31(1937), nr 12, s. 338–339.

Radoński K.M., Niedziela Misyjna, KDWł, 28(1934), nr 10, s. 229; 30(1936), nr 10, s. 234–235; 32(1938), nr 9, s. 252.

Radoński K.M., O zakładaniu organizacji misyjnych, KDWł, 25(1931), nr 7–8, s. 238–239.

Radoński K.M., Ogólnokrajowy Zjazd Związku Misyjnego Duchowieństwa, KDWł, 26(1932), nr 5, s. 158.

Radoński K.M., Ogólnopolski Kongres Misyjny w Poznaniu 10-lecie oficjalnego istnienia PDRW, KDWł, 32(1938), nr 8, s. 214–215.

Radoński K.M., Papieskie Dzieła Misyjne, KDWł, 26(1932), nr 2, s. 42.

Radoński K.M., Polecenie wydawnictw misyjnych, KDWł, 26(1932), nr 7–8, s. 233–234.

Radoński K.M., Sprawozdania z działalności dzieł misyjnych, KDWł, 31(1937), nr 11, s. 310.

Radoński K.M., Tacka misyjna na uroczystość Trzech Króli, KDWł, 30(1936), nr 12, s. 302.

Radoński K.M., Tacki na misje, KDWł, 26(1932), nr 7–8, s. 232.

Radoński K.M., Tydzień Miłosierdzia i Dzień Misyjny, KDWł, 31(1937), nr 10, s. 277.

Radoński K.M., Zjazd członków Związku Misyjnego Kleru (Unio Cleri), KDWł, 26(1932), nr 7–8, s. 233.

Radoński K.M., Związek Misyjny Kleru, KDWł, 43(1949), nr 2, s. 39.

Stachura E., Z konferencji Księży Dziekanów odbytej 5 września 1984 r., KDWł, 67(1984), nr 9–10, s. 209.

Stachura E., Z konferencji Księży Dziekanów odbytej 7 lutego 1984 r., KDWł, 67(1984), nr 1–2, s. 23.

Stachura E., Z konferencji Księży Dziekanów odbytej w dniu 4 lutego, KDWł, 69(1986), nr 1–2, s. 37.

Stachura E., Z konferencji Księży Dziekanów, KDWł, 65(1982), nr 9–10, s. 219.

Z konferencji Księży Dziekanów, KDWł, 58(1975), nr 1–3, s. 41.

Zdzitowiecki S., Organizacja Towarzystwa Misyjnego w diecezji, KDWł, 18(1924), nr 1, s. 15–16.

Zdzitowiecki S., Popieranie Towarzystwa Misyjnego, KDWł, 16(1922), nr 7–9, s. 271–272.

Zdzitowiecki S., Tematy na Konferencję Ks. Dziekanów i delegatów, KDWł, 18(1924), nr 1, s. 49–50; nr 3, s. 105–106.

Zdzitowiecki S., Zakładanie kół parafialnych Towarzystwa Misyjnego, KDWł, 16(1922), nr 10, s. 370.

Zjazd Ks. Ks. Dziekanów i Delegatów Diecezji Włocławskiej odbyty dnia 15 i 16 kwietnia 1925 we Włocławku, KDWł, 19(1925), nr 5, s. 191–208.

Zjazd Księży Dyrektorów Związku Misyjnego Duchowieństwa w Polsce w Płocku w dniach 26 i 27 czerwca r. b., „Miesięcznik Pasterski Płocki”, 23(1928), nr 7, s. 193–196.

–––––

Adamczyk R., O żniwo wiary, ŁB/PK, 2016, nr 10(6 III), s. 1–2.

Bartczak J., Dwa Serca, jedna Miłość, ŁB/PK, 2015, nr 27(12 VII), s. 2.

Bisaga Z., Nasi misjonarze w Afryce, ŁB/N, 1998, nr 5(1 II), s. IV.

Biskup misyjny z Afryki we Włocławku, KDWł, 60(1977), nr 11–12, s. 288.

Biskup z Indonezji we Włocławku, KDWł, 55(1972), nr 1–4, s. 94.

Bp Bronisław Dembowski w Indiach, KDWł, 87(2004), nr 2, s. 97.

Bp Wiesław Mering zakończył duszpasterską podróż do Kazachstanu, KDWł, 94(2011), nr 11, s. 1237–1239.

dd [D. Donderowicz], Czernikowo za misje, ŁB/I, 2019, nr 41(13 X), s. IV.

Dembowski B., Pasterska wizyta, rozm. I. Tomczakowa, ŁB/N, 1998, nr 11(15 III), s. II; IV.

Dembowski B., Z Dziennika podróży do Indii (1), ŁB/N, 2004, nr 12(21 III), s. II, IV;

(2): nr 13(28 III), s. II, IV; (3): nr 14(4 IV), s. II, IV; (4): nr 15(11 IV), s. III,

IV; (5): nr 16(18 IV), s. II, IV; (6): nr 17(25 IV), s. II, IV; (7): nr 18(2 V), s. III,

IV; (8): nr 19(9 V), s. III, IV; (9): nr 20(16 V), s. III.

Dembowski B., Z wizytą u misjonarzy, rozm. I. Tomczakowa, ŁB/N, 1998, nr 7(15 II 1998), s. II.

Dembowski B., Zapiski afrykańskie, KDWł, 85(2002), nr 2, s. 95–105.

Dębiński J., Duchowieństwo rzymskokatolickie diecezji włocławskiej w latach 1918–1939, Toruń 2010.

Dębiński J., Radoński Karol Mieczysław, w: WłSb, t. 2, Włocławek 2005, s. 150–152.

Dębiński J., Stanisław Kazimierz Zdzitowiecki (1854–1927) biskup włocławski, AtK, 140(2003), z. 564, s. 309–319.

Donderowicz D., Czernikowo: modlitwa w intencji misji pod przewodnictwem Pasterza Diecezji, KDWł, 102(2019), nr 11, s. 1138–1139.

Frątczak W., Zdzitowiecki Stanisław Kazimierz, WłSB, t. 1, Włocławek 2004, s. 186–188.

Głowacki J., We Włocławku o misjach, ŁB/I, 2017, nr 45(5 XI), s. VI.

Głowacki J., Żywy Kościół, ŁB/I, 2019, nr 41(13 X), s. VI.

Goiburu Lopetegui J.M., Duch misyjny. Vademecum, Warszawa 1991.

Jabłoński F., Recepcja idei misyjnej w Polsce po Soborze Watykańskim II, Kraków 2003.

Jędrzejczak L., Owczarek Wojciech Stanisław, w: WłSB t. 2, Włocławek 2005, s. 137–140.

Kant B., Salezjanie a misje, w: Misyjny wymiar Kościoła katolickiego w Polsce 1945–1986, red. E. Śliwka, Pieniężno 1992, s. 319–324.

Kawczyński B., Krynicki Władysław Paweł, w: SPTK, t. 6, s. 227–231.

Kołacki M., Grabski K., Echa wizyty Biskupa Włocławskiego w Afryce, ŁB/N, 1998, nr 18(3 V 1998), s. II.

Kowalski M., Duchowy most, znak miłości, ŁB/PK, 2009, nr 38(20 IX), s. I–II.

Ks. bp. Wiesław Mering spotkał się z misjonarzami z diecezji włocławskiej, KDWł, 98(2015), nr 11, s. 1222–1224.

Ks. Józef Przybysz wyjechał na misje do Argentyny, KDWł, 95(2012), nr 11, s. 1120–1121.

Kujawski W., Krynicki Władysław Paweł, w: WłSb t. 6, Włocławek 2011, s. 67–69.

Kujawski W., Życiorys biskupa Czesława Lewandowskiego, w: Wszystkim dziękuję. Dla upamiętnienia życia i posługi biskupa Czesława Lewandowskiego (1922–2009), Włocławek 2010, s. 7–15.

Lewandowski C., Nasza odpowiedzialność za misje, ŁB, 1982, nr 11(17 X), s. 2; 5.

Lewandowski C., Wkład diecezji włocławskiej w dzieło misyjne Kościoła, w: Misyjny wymiar Kościoła katolickiego w Polsce (1945–1986), red. E. Śliwka, Pieniężno 1992, s. 96–99.

Lewandowski C., Wkład Kościoła włocławskiego na rzecz misji, ŁB, 1984, nr 12(10 VI), s. 10.

Mering W., Szarytki z Isfahanu, ŁB/I, 2020, nr 6(9 II), s. II.

Michalski T., Poświęcenie domu Misyjnego Księży Orionistów w Zduńskiej Woli, KDWł, 77(1994), nr 3–4, s. 73–74.

Michalski T., Wizyta duszpasterska biskupa włocławskiego w Zambii, KDWł, 77(1994), nr 1–2, s. 25–26.

Michalski T., Wizyta duszpasterska biskupa włocławskiego w Zambii, ŁB, 1994, nr 6(20 III 1994), s. 7.

Mrowicki I., Nowy misjonarz dla kościoła Lusaca w Zambii, KDWł, 79(1996), s. 11, s. 475.

Mrowicki I., Wizyta duszpasterska biskupa włocławskiego na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Zambii, KDWł, 81(1998), nr 3, s. 126–128.

Niemira A., Nie przeszkadzać Panu Bogu (1), ŁB/PK, 2009, nr 45(8 XI), s. III–IV; (2): nr 46(15 XI), s. III–IV; (3): nr 47(22 XI), s. II–III; (4): nr 48(29 XI), s. III; (5): nr 49(6 XII), s. II–III; (6): nr 50, 13.12.2009, s. II–III; (7): nr 51(20 XII), s. IV–V; (8): nr 52, 24–27.12.2009, s. V; (9): 2010, nr 1(3 I), s. V–VI.

Niemira A., Podziękowania z Kazachstanu, ŁB/I, 2018, nr 36(9 IX), s. II.

Nowy misjonarz z diecezji włocławskiej, ŁB, 1996, nr 25(8 XII), s. 7.

Peta T., Podziękowanie z Kazachstanu dla Biskupa Włocławskiego za ornaty, KDWł, 88(2005), nr 9, s. 517.

Polscy misjonarze w świecie, t. 1–3, Górna Grupa 2015.

Poniński A., Wdowi grosz dla Afryki, ŁB 1993, nr 2(24 I), s. 3; 6.

Pożegnanie kapłana udającego się na misje do Afryki, KDWł, 67(1984), nr 9–10, s. 216.

Pożegnanie kapłana udającego się na misje, KDWł, 61(1978), nr 9–10, s. 230.

Pożegnanie salezjańskich misjonarzy, KDWł, 58(1975), nr 12, s. 281.

Sawic B., W postawie zaufania Bogu, ŁB/PK, 2007, nr 34(26 VIII 2007), s. IV.

Sawic B., Ze Skulska do Astany, ŁB/PK, 2009, nr 35(30 VIII), s. VII.

Sawic B., Zobaczyć Kazachstan, modlić się za Kazachstan, ŁB/PK, 2010, nr 48(28 XI), s. IV.

Seumois X., Kościoły partykularne, w: Misje po Soborze Watykańskim II, Płock 1981, s. 172–185.

Tacka misyjna na uroczystość Trzech Króli, KDWł, 29(1935), nr 12, s. 305.

Tacka misyjna w święto Trzech Króli, KDWł, 31(1937), nr 12, s. 338; 32(1938), nr 12, s. 350.

Toboła W., Biskup Czesław Lewandowski a sprawy misyjne Kościoła, ŁB/N, 2004, nr 29(18 VII), s. III.

Tomalak A., Ewangelia radości, ŁB/PK, 2014, nr 32(10 VIII), s. IV.

Tomalak A., Młodzi chrześcijanie z Afryki ewangelizowali diecezję włocławską, KDWł, 97(2014), nr 9, s. 959–961.

We Włocławku rozmawiano na temat misji, KDWł, 100(2017), nr 11, s. 1201–1202.

Wosiński J., Odpowiedzialność misyjna całego Kościoła, AtK, 72(1969), z. 360, s. 44–54.

Wyjazd biskupa włocławskiego do Afryki, KDWł, 85(2002), nr 1, s. 55.

Wyjazd na misje, KDWł, 58(1975), nr 12, s. 280. DOI: https://doi.org/10.1080/00325481.1975.11714161

xat [A. Tomalak], Misjonarz z Argentyny, ŁB/I, 2019, nr 30(28 VII), s. V.

XBC [B. Cieślak], Afrykański arcybiskup we Włocławku. Pożegnanie kapłana udającego się na misje do Zambii, KDWł, 53(1970), nr 8–11, s. 256–257.

xjg [J. Głowacki], Pokochać misje, ŁB/I, 2017, nr 42(15), s. V. DOI: https://doi.org/10.1055/s-0043-110523

xms [M. Szurgot], Spotkanie po latach, ŁB/I, 2019, nr 40(6 X), s. IV.

Z diec[ezji] włocławskiej, ŁB, 1985, nr 25(8 XII 1985), s. 7.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-08

Jak cytować

Adamiak, G. (2023). Zaangażowanie biskupów włocławskich w realizację mandatu misyjnego Kościoła w latach 1918-2021. Studia Włocławskie, 25, 392–432. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.25.20

Oznaczenie wydania

Dział

Vladislaviensia