W drodze ku wspólnej wizji Kościoła

Autor

  • Wojciech Hanc Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Słowa kluczowe:

eklezjologia, Kościół – Koinonia, Komisja „Wiara i Ustrój”, Światowa Rada Kościołów, The Church: Towards a Common Vision

Abstrakt

Ponadpięćdziesięcioletnią historię posiada dialog doktrynalny związany z rzeczywistością Kościoła, prowadzony przez Komisję „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów, którego najnowszym efektem jest dokument zatytułowany The Church: Towards a Common Vision (Ku wspólnej wizji Kościoła). Był on poprzedzony wieloma bilateralnymi dialogami związanymi z naturą i celem Kościoła, z Chrystusem i Jego Kościołem, czy w ogóle z Kościołem powstałym w zamyśle Bożym, aby w końcu stać się dokumentem multilateralnym (wielostronnym), przełamującym jedną z największych dotąd aporii istniejących pomiędzy różnymi tradycjami wyznaniowymi. Dokument ten dorównuje rangą pierwszemu tego typu osiągnięciu, czyli Dokumentowi z Limy (1982), poświęconemu „sakramentowi chrztu, Eucharystii i posługiwaniu duchownemu”, który stanowił ważne przedpole dla dalszego procesu badawczego wprost związanego tym razem z rzeczywistością Chrystusowego Kościoła.#Zgodzić się trzeba z autorami tego dokumentu, iż: 1) przedstawia on syntezę wyników badawczych prowadzonych w ekumenicznych dialogach w ostatnich dziesięcioleciach w istotnej dla chrześcijan tematyce eklezjologicznej; 2) Kościoły zostały zaproszone do oceny wyników prowadzonych dialogów. Aktualnie tę ocenę na prośbę Światowej Rady Kościołów przygotowuje Papieska Rada dla Spraw Jedności Chrześcijan, czyniąc to poprzez Rady do Spraw Ekumenizmu lokalnych Konferencji Biskupów, w tym także w Polsce. 3) Poprzez ten dokument Kościołom została stworzona okazja do refleksji nad odczytywaniem znaków czasu odnośnie do jeszcze większego wzrastania w jedności. I choć nie można powiedzieć, by osiągnięto pełny konsens w sferze nauki o Kościele, to jednak wypracowane uzgodnienie rokuje nadzieję porozumienia się w wielu kwestiach związanych z „posługiwaniem duchownym”, np. z problemem sukcesji apostolskiej oraz papieskiego prymatu.

Biogram autora

Wojciech Hanc - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ksiądz rzym.-kat. Dr. hab. prof. UKSW, specjalista w zakresie problematyki ekumenizmu, zwłaszcza doktrynalnych dialogów ekumenicznych; od ponad 25 lat konsultor Rady (przedtem Komisji) Ekumenicznej Konferencji Episkopatu Polski.

Opublikowane

2017-06-07

Jak cytować

Hanc, W. (2017). W drodze ku wspólnej wizji Kościoła. Studia Włocławskie, 19, 37–60. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/194

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły