Wymóg miłosierdzia w działalności duszpasterstwa rodzin. Refleksje wokół adhortacji "Amoris laetitia"

Autor

  • Artur Niemira

Słowa kluczowe:

małżeństwo, rodzina, miłosierdzie, papież Franciszek, Synod o Rodzinie, Amoris laetitia, duszpasterstwo rodzin, doradcy życia rodzinnego

Abstrakt

Adhortacja papieża Franciszka Amoris laetitia powstała jako efekt dwóch Synodów o rodzinie w roku 2014 i 2015. Odnosi się ona do sytuacji małżeństw i rodzin we współczesnym świecie. Papież Franciszek przypomina o ciągle żywym wśród ludzi młodych – pomimo oznak kryzysu – pragnieniu rodziny, które motywuje Kościół do głoszenia „doprawdy dobrej nowiny”, jaką jest chrześcijańskie przepowiadanie dotyczące rodziny. Nie bez znaczenia jest kontekst Jubileuszowego Roku Miłosierdzia, w jakim dokument ten powstał. Sam autor tłumaczy tę okoliczność jako mającą pobudzić małżonków do docenienia darów małżeństwa i rodziny oraz podtrzymania miłości, jak również mającą zachęcić wszystkich, by byli znakiem miłosierdzia tam, gdzie życie małżeńskie i rodzinne napotyka na trudności. Przed przedstawieniem misji, jaką ma do spełnienia duszpasterstwo rodzin, papież Franciszek diagnozuje obecną sytuację, czyli omawia rzeczywistość i wyzwania stojące przed współczesną rodziną, by następnie ukazać potrzebę wypracowania nowych dróg duszpasterskich. Papież udziela wskazówek, w jaki sposób dzisiaj, w duchu miłosierdzia, głosić ewangelię rodziny, jak rozwijać duszpasterstwo rodzin, formułując przy tym zadania dla duchownych i świeckich doradców życia rodzinnego. Podkreśla, że „rodziny chrześcijańskie, z uwagi na łaskę sakramentu małżeństwa są głównymi podmiotami duszpasterstwa rodzinnego”. Wydaje się, że klucz do zrozumienia wskazań dotyczących działania duszpasterstwa rodzin podał sam Franciszek mówiąc, że Kościół powinien być blisko nowych pokoleń małżonków. Bliskość Kościoła względem przygotowujących się do małżeństwa, małżonków oraz rodzin będąca znakiem Bożego miłosierdzia znajduje w języku Franciszka termin „towarzyszenie”, a także „rozeznanie”.

Opublikowane

2019-06-05

Jak cytować

Niemira, A. (2019). Wymóg miłosierdzia w działalności duszpasterstwa rodzin. Refleksje wokół adhortacji "Amoris laetitia". Studia Włocławskie, 21, 257–274. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/118

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły