Miłosierdzie w nauczaniu papieża Franciszka do młodzieży z okazji XXXI Światowego Dnia Młodzieży Kraków 2016

Autor

Słowa kluczowe:

miłosierdzie, młodzież, Światowy Dzień Młodzieży, papież Franciszek, uczynki miłosierdzia, naśladowanie Chrystusa

Abstrakt

Papież Franciszek za temat XXXI Światowego Dnia Młodzieży Kraków 2016 obrał słowa „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7). Interesująca jest zarówno treść, jak i forma przekazu, dzięki której Franciszek trafiał do serc młodych ludzi z całego świata. Ukazał, jak ewangeliczne błogosławieństwo, prawda o miłosierdziu, może stać się treścią życia ludzi młodych. W swoim przesłaniu do młodzieży stwierdził, że miłosierdzie zawsze ma młode oblicze, dlatego smucił się „młodymi emerytami”, którzy są zamknięci, znudzeni, przeżywają życie bez entuzjazmu, nadziei i marzeń. Miłosierdzie, które zawsze jest naśladowaniem Chrystusa, to odwaga zmieniania świata, to przeżywanie wolności, to marzenie o nowym, lepszym świecie. Przestrzegał młodych przed utożsamianiem szczęścia z życiem wygodnym, z leżeniem na kanapie, a zachęcał do założenia „butów wyczynowych”, by iść w życie. Zachęcał młodych do twórczej realizacji miłości poprzez uczynki miłosierdzia, które będą odpowiedzią na coraz to nowsze potrzeby współczesnego człowieka. Przekonywał, że życie miłością na co dzień jest nie tylko świadectwem o Bogu, który jest miłością, ale jest drogą realizacji wolności i prawdziwego szczęścia, które jest czymś innym niż różne przyjemności niosące w konsekwencji zniewolenie człowieka i zamykające go w beznadziei i lęku. Tylko w sercu wolnym i otwartym, potrafiącym marzyć, jest miejsce na miłosierdzie.

Biogram autora

Artur Niemira - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ksiądz rzym.-kat. Dr teol., absolwent Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Prowadzi zajęcia z teologii moralnej w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu oraz w Studium Teologii w Koninie. Od 2005 r. kanclerz Kurii Diecezjalnej Włocławskiej, autor artykułów z zakresu teologii moralnej fundamentalnej i szczegółowej.

Opublikowane

2021-08-16

Jak cytować

Niemira, A. (2021). Miłosierdzie w nauczaniu papieża Franciszka do młodzieży z okazji XXXI Światowego Dnia Młodzieży Kraków 2016. Studia Włocławskie, 20, 309–324. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/167

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły