Rada Kapłańska Diecezji Włocławskiej w latach 2003-2021

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.25.22

Słowa kluczowe:

Kościół, diecezja, rada kapłańska, jubileusz diecezji, diecezja włocławska, administracja diecezją, duszpasterstwo

Abstrakt

Jubileusz 900-lecia Diecezji Włocławskiej stanowi okazję, by przyjrzeć się działalności struktury kolegialnej, jaką jest Rada Kapłańska, funkcjonująca w najnowszej historii Diecezji Włocławskiej, a więc w latach 2003-2021. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku definiuje Radę Kapłańską jako: „zespół kapłanów, będący jakby senatem biskupa i reprezentującym prezbiterium” (KPK 495 §1). Zadaniem tego gremium jest wspieranie biskupa i służenie mu radą w kierowaniu diecezją, zgodnie z przepisami prawa, w oparciu o własne statuty i wytyczne Konferencji Episkopatu. Celem tych działań ma stać się możliwie największe pomnożenie dobra pasterskiego powierzonej biskupowi części Ludu Bożego, czyli diecezji (KPK 495 §1, 496). W omawianym okresie Rada Kapłańska Diecezji Włocławskiej powołana została trzykrotnie na pięcioletnie kadencje: 2003-2008, 2008-2013, 2013-2018, przy czym funkcjonowanie ostatniej z nich zostało przedłużone do czasu zakończenia posługi biskupa diecezjalnego przez bp. Wiesława Meringa. Bogactwo tematów podjętych podczas wszystkich obrad Rady Kapłańskiej wszystkich kadencji przyniosło konkretne owoce w postaci zarządzeń Biskupa Włocławskiego. Rada Kapłańska diecezji włocławskiej trzech kadencji w latach 2003-2021 może poszczycić się wieloma owocami swej pracy, które w niniejszym artykule zostały zaprezentowane. Bogactwo tematów, omawianych problemów i wypracowanych postulatów, przedstawionych do akceptacji Biskupowi Włocławskiemu świadczy o dynamizmie tego gremium, wyczuleniu na ważne dla diecezji kwestie i poczuciu odpowiedzialności za Kościół partykularny. Z drugiej strony, w tematyce obrad odbija się, jak w zwierciadle, oblicze diecezji – jej współczesna charakterystyka, kondycja duszpasterska i tożsamość. Rada Kapłańska wykonywała swoje obowiązki zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego i swymi Statutami, co z pewnością przyczyniło się do wypełniania przez Biskupa Diecezjalnego misji pasterskiej dla dobra Ludu Bożego.

Biogram autora

ks. Artur Niemira - Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku

Kapłan (1997) diecezji włocławskiej; mgr (teologia, 1997, KUL, Lublin); dr nauk teologicznych (t. moralna, 2003, PUG, Rzym). Kanclerz (2005–) Kurii Diecezjalnej Włocławskiej. Autor artykułów z zakresu teologii moralnej, fundamentalnej i szczegółowej.

Bibliografia

AKDWł, teczka: Rada Kapłańska, Komunikat z posiedzenia Rady Kapłańskiej w dniu 4 lutego 2004 r.

AKDWł, teczka: Rada Kapłańska, Protokół z posiedzenia Rady Kapłańskiej odbytego dnia 5 maja 2006 r.

–––––

Protokół z posiedzenia Rady Kapłańskiej, Żydowo, 17 IX 2004, KDWł, 87(2004), nr 9, s. 478–483.

Protokół z posiedzenia Rady Kapłańskiej, KDWł, 88(2005), nr 5, s. 283–286.

Protokół z posiedzenia Rady Kapłańskiej odbytego 15 września 2005 r., KDWł, 88(2005) nr 9, s. 537–540.

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Kapłańskiej, MDWł, 89(2006), nr 6, s. 623–626.

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Kapłańskiej, MDWł, 89(2006), nr 10, s. 930–934.

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Kapłańskiej, MDWł, 90(2007), nr 5, s. 443–447.

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Kapłańskiej, MDWł, 90(2007), nr 10, s. 876–880.

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Kapłańskiej, MDWł, 91(2008), nr 5, s. 463–469.

Protokół z posiedzenia Rady Kapłańskiej, MDWł, 91(2008), nr 10, s. 899–904.

Statut Rady Kapłańskiej Diecezji Włocławskiej, 9 XI 2008, MDWł, 91(2008), nr 12, s. 1115–1119.

Ordynacja wyborcza do Rady Kapłańskiej Diecezji Włocławskiej, 9 XI 2008, MDWł, 91(2008), nr 12, s. 1119–1122.

Dekret powołujący Radę Kapłańską Diecezji Włocławskiej, MDWł, 92(2009), nr 1, s. 99.

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Kapłańskiej, MDWł, 92(2009), nr 5, s. 515–520.

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Kapłańskiej, MDWł, 92(2009), nr 10, s. 1037–1043.

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Kapłańskiej, MDWł, 93(2010), nr 5, s. 482–483.

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Kapłańskiej, MDWł, 94(2011), nr 4, s. 367–370.

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Kapłańskiej, MDWł, 94(2011), nr 10, s. 1068–1072.

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Kapłańskiej, MDWł, 95(2012), nr 10, s. 945–951.

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Kapłańskiej, MDWł, 96(2013), nr 10, s. 1091–1097.

Dekret powołujący Radę Kapłańską Diecezji Włocławskiej, MDWł, 97(2014), nr 1, s. 38–39.

Protokół z Rady Kapłańskiej, MDWł, 97(2014), nr 10, s. 1073–1079.

Protokół z posiedzenia Rady Kapłańskiej, MDWł, 99(2016), nr 10, s. 989–995.

Protokół z Rady Kapłańskiej, MDWł, 100(2017), nr 6, s. 648–656.

Protokół z Rady Kapłańskiej, MDWł, 100(2017), nr 10, s. 1035–1039.

Protokół z Rady Kapłańskiej, MDWł, 101(2018), nr 5, s. 545–551.

Dekret powołujący Radę Kapłańską, MDWł, 102(2019), nr 2, s. 155–156.

–––––

Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, s. 478–508.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores gregis, Watykan 2003.

Kodeks prawa kanonicznego, Poznań 1983.

–––––

Gręźlikowski J., Ofiary mszalne (binacje, trynacje i msze zbiorowe. Przedłożenie podczas posiedzenia Rady Kapłańskiej, 17 IX 2004 r., KDWł, 87(2004) nr 9, s. 483–485.

Rogala K., Rada kapłańska jako przejaw kolegialności w Kościele partykularnym na przykładzie diecezji włocławskiej, TiCz, 44(2018), nr 4, s. 97–120. DOI: https://doi.org/10.12775/TiCz.2018.041

Pobrania

Opublikowane

2023-09-08

Jak cytować

Niemira, A. (2023). Rada Kapłańska Diecezji Włocławskiej w latach 2003-2021. Studia Włocławskie, 25, 454–483. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.25.22

Oznaczenie wydania

Dział

Vladislaviensia