Teologiczna aktualność nauczania Jana Pawła II na temat małżeństwa i rodziny w świetle adhortacji apostolskiej "Familiaris consortio"

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.12

Słowa kluczowe:

małżeństwo, rodzina, Jan Paweł II, Familiaris consortio, papież Franciszek, Amoris laetitia, miłość, rodzicielstwo, prokreacja

Abstrakt

Setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II jest okazją, by zapytać o aktualność jego nauczania na temat małżeństwa i rodziny. Podstawowym dokumentem poruszającym tę problematykę była adhortacja apostolska Familiaris consortio z 1981 roku. Troska o małżeństwo i rodzinę stanowiła jeden z filarów myśli i refleksji Jana Pawła II. Także koncepcja ludzkiego ciała w ujęciu papieża wnosi nowość w spojrzeniu na ludzką płciowość. Omawiając zadania rodziny chrześcijańskiej Jan Paweł II stwierdza, że rodzina utworzona według zamysłu Bożego ma stawać się tym, czym jest ze swojej natury, a więc wspólnotą życia i miłości. Wymienia przy tym cztery podstawowe zadania rodziny: tworzenie wspólnoty osób, służbę życiu, udział w rozwoju społeczeństwa, uczestnictwo w życiu i posłannictwie Kościoła. Wydaje się, że żadne z nich nie straciło na swojej aktualności, co więcej, można odnieść wrażenie, że warunki, w jakich przyszło żyć współczesnym rodzinom, domagają się ukazania na nowo zamysłu Bożego względem małżeństwa i rodziny, jego głębszego uzasadnienia oraz jasnego podkreślenia zadań wypływających z roli, jaką małżeństwo i rodzina mają do odegrania w społeczeństwie targanym różnymi prądami zmian. Dlatego Jan Paweł II apeluje, by rodzina stała się tym, czym jest. A sam Franciszek wprost zaznacza, że trzeba odkryć na nowo Familiaris consortio.

Biogram autora

Artur Niemira - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ksiądz rzym.-kat. Dr teologii, absolwent Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Prowadzi zajęcia z teologii moralnej w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz w Studium Teologii w Koninie, od 2005 r. kanclerz Kurii Diecezjalnej Włocławskiej, autor artykułów z zakresu teologii moralnej fundamentalnej i szczegółowej.

Bibliografia

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, Watykan 1981.

Jan Paweł II, List do Rodzin Gratissimam sane, Watykan 1994.

Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Città del Vaticano 1986.

Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „początku”. O Jana Pawła II teologii ciała, Lublin 1998.

Benedykt XVI, Encyklika Deus Caritas est, Watykan 2005.

Benedykt XVI, Przemówienie Ojca Świętego do członków Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II, 11.05.2006, „L’Osservatore Romano” (ed. Pol.) 27(2006), nr 8(285), s. 16–17.

Franciszek, pap., Adhortacja apostolska Amoris laetitia, Watykan 2016.

Franciszek, pap., Piękno chrześcijańskiej rodziny. Przemówienie do członków Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II, 27.10.2016, „L’Osservatore Romano” (ed. Pol.), 37(2016), nr 11(387), s. 35.

Adamczyk D., Biblijno-teologiczna perspektywa seksualności człowieka, „Communio” (ed. Pol.), 27(2007), nr 2(158), s. 13–28.

Chrostowski W., „Mężczyzną i kobietą stworzył ich” (Rdz 1, 27). Ludzka cielesność i płciowość jako dar i zobowiązanie, „Ateneum Kapłańskie”, 168(2017), z. 1(647), s. 9–18.

Czachorowski M., Filozoficzne aspekty nierozerwalności małżeństwa, „Ateneum Kapłańskie”, 168(2017), z. 1(647), s. 19–30.

Landwójtowicz P., Miłość Boga w Trójcy a małżeńskie communio personarum, „Ateneum Kapłańskie”, 166(2016), z. 3(643), s. 523–536.

Majdański K., Wspólnota życia i miłości, Warszawa – Poznań 1983.

Mroczkowski I., Etos miłosierdzia a wierność małżeńska. Moralne dylematy osób żyjących w związkach niesakramentalnych, Płock 2017.

Olejnik S., Teologia moralna życia społecznego, Włocławek 2000.

Pryba A., Powołanie małżeństwa i rodziny w kontekście współczesnych zjawisk dotyczących życia małżeńskiego i rodzinnego w Polsce, „Ateneum Kapłańskie”, 159(2012), z. 3(622), s. 525–535.

Pryba A., Teologicznomoralne aspekty odpowiedzialnego rodzicielstwa, „Ateneum Kapłańskie”, 158(2012), z. 3(619), s. 467–480.

Skawroń J., Mężczyzna i kobieta w misterium Chrystusa, „Ateneum Kapłańskie”, 156(2011), z. 2(612), s. 303–316.

Opublikowane

2020-06-03

Jak cytować

Niemira, A. (2020). Teologiczna aktualność nauczania Jana Pawła II na temat małżeństwa i rodziny w świetle adhortacji apostolskiej "Familiaris consortio". Studia Włocławskie, 22, 215–230. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.12

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły