O Bogu w pismach Leszka Kołakowskiego

Autor

Słowa kluczowe:

Leszek Kołakowski, Bóg, chrześcijaństwo, filozofia religii

Abstrakt

Człowiek nieustannie staje wobec pytania o Boga i świadomości, że w rzeczywistości to, co absolutne, nie jest językowo w pełni uchwytne. W tej perspektywie wypowiadanie się o Bogu jest zawsze zmaganiem się z pytaniem o sens naszego człowieczeństwa, o sens wiary i niewiary, sens życia w wymiarze ziemskim i wiecznym. Niegdyś Bóg był gwarantem ładu i harmonii w zakresie wartości, stosunków społecznych, reguł myślenia i świata fizycznego. Dziś tak rozumiane uporządkowanie uległo zachwianiu, a wszelkie próby naukowego podejścia do rzeczywistości absolutnej zawsze kończą się niepowodzeniem. L. Kołakowski to agnostyk, ale także w odniesieniu do chrześcijaństwa apologeta z zewnątrz, a więc ktoś, kto ma racje za i przeciw rzeczywistości absolutnej.

Opublikowane

2019-06-05

Jak cytować

Chrostowski, M. (2019). O Bogu w pismach Leszka Kołakowskiego. Studia Włocławskie, 21, 507–518. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/131

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły