O posłannictwie chrześcijan w pismach Leszka Kołakowskiego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.20

Słowa kluczowe:

Leszek Kołakowski, posłannictwo chrześcijan, Kościół, dylematy etyczno-moralne

Abstrakt

Wszelka próba zdefiniowania chrześcijaństwa, zdaniem Leszka Kołakowskiego, budzi pewne kontrowersje. Kościół egzystuje niejako na granicy nieba i ziemi. Jest depozytariuszem łaski i obrońcą praw Bożych na ziemi. Sami chrześcijanie są wręcz zobowiązani do głoszenia wartości, które wypływają wprost z przesłania ewangelicznego i podążania za nimi. Ukierunkowanie na bliźniego sprawia, że Kościół nie może pozostać apolityczny i milczeć, gdy łamane są prawa osób najsłabszych i zacierana jest granica pomiędzy dobrem i złem zła. Powinien w takiej mierze, w jakiej jest częścią kultury, wziąć na siebie odpowiedzialność także za polityczną sferę działalności człowieka.

Biogram autora

Mariusz Chrostowski - Katolicki Uniwersytet Eichstätt-Ingolstadt

Ksiądz rzym.-kat. Mgr lic., studia filozoficzno-teologiczne ukończył na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w 2014 roku (Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży) dyplomem magistra teologii i przyjął święcenia kapłańskie w Łomży. Obecnie doktorant na Wydziale Pedagogiczno-Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu w Eichstätt (Niemcy).

Bibliografia

Kołakowski L., Amatorskie kazanie o wartościach chrześcijańskich, w: L. Kołakowski, Moje słuszne poglądy na wszystko, Kraków 2011, s. 46–56.

Kołakowski L., Czy diabeł może być zbawiony?, w: L. Kołakowski, Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Kraków 2012, s. 211–223.

Kołakowski L., Czy już w po-chrześcijańskich czasach żyjemy?, w: L. Kołakowski, Kościół w krainie wolności. O Janie Pawle II, Kościele i chrześcijaństwie, Kraków 2011, s. 60–86.

Kołakowski L., Dlaczego cielec? Błachowalstwo w obliczu śmierci Boga, w: L. Kołakowski, Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania, Kraków 2009, s. 87–95.

Kołakowski L., Jeśli Boga nie ma... O Bogu, diable, grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii religii, Kraków 2010.

Kołakowski L., Kościół w krainie wolności, w: L. Kołakowski, Kościół w krainie wolności. O Janie Pawle II, Kościele i chrześcijaństwie, Kraków 2011, s. 20–30.

Kołakowski L., Krótka rozprawa o teokracji, w: L. Kołakowski, Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania, Kraków 2009, s. 248–253.

Kołakowski L., Krótka uwaga o tak zwanym dialogu między religiami i o wiecznym milczeniu języka wiary, w: L. Kołakowski, Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania, Kraków 2009, s. 78–85.

Kołakowski L., Mała etyka, w: L. Kołakowski, Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Kraków 2012, s.117–172.

Kołakowski L., O sprawie seksu, w: L. Kołakowski, Mini wykłady o maxi sprawach, Kraków 2006, s. 158–164.

Kołakowski L., O tak zwanym kryzysie chrześcijaństwa, w: L. Kołakowski, Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Kraków 2012, s. 224–233.

Kołakowski L., Pochwała kosmopolityzmu, w: L. Kołakowski, Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania, Kraków 2009, s. 155–162.

Kołakowski L., Pomyślne proroctwa i pobożne życzenia laika na progu nowego pontyfikatu w wiecznej sprawie praw cesarskich i boskich, w: L. Kołakowski, Kościół w krainie wolności. O Janie Pawle II, Kościele i chrześcijaństwie, Kraków 2011, s. 7–19.

Kołakowski L., Słuchając dobrego człowieka, w: L. Kołakowski, Kościół w krainie wolności. O Janie Pawle II, Kościele i chrześcijaństwie, Kraków 2011, s. 39–51.

Kołakowski L., Troska o Boga w pozornie bezbożnej epoce, w: L. Kołakowski, Nasza wesoła apokalipsa. Wybór najważniejszych esejów, Kraków 2010, s. 295–310.

Król M., Czego nas uczy Leszek Kołakowski, Warszawa 2010.

Mentzel Z., Czas ciekawy, czas niespokojny. Z Leszkiem Kołakowskim rozmawia Zbigniew Mentzel, t. 2, Kraków 2008.

Pascal B., Myśli, Warszawa 2008.

Opublikowane

2020-06-03

Jak cytować

Chrostowski, M. (2020). O posłannictwie chrześcijan w pismach Leszka Kołakowskiego. Studia Włocławskie, 22, 358–366. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.20

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły