„Prorok i reformator”. O Jezusie Chrystusie w pismach Leszka Kołakowskiego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.23

Słowa kluczowe:

Leszek Kołakowski, Jezus Chrystus, chrześcijaństwo, filozofia religii

Abstrakt

Temat Jezusa Chrystusa jest rzadko poruszany w pismach L. Kołakowskiego. Polski filozof, choć w Jezusie widział raczej człowieka – „proroka i reformatora” – niźli Boga, przyjmuje wobec Chrystusa postawę niejako „apologety z zewnątrz”, czyli nakreśla jego obraz, a co za tym idzie także obraz chrześcijaństwa, „zgodnego” z filozoficznym umysłem człowieka niewierzącego. W tym sensie chęć zrozumienia posłannictwa i dzieła Jezusa Chrystusa stanowi w pismach L. Kołakowskiego niezmiernie oryginalna kartę. Poza tym bliższe poznanie intelektualnej spuścizny tego wybitego myśliciela w omawianym obszarze może stanowić źródło impulsów i inspiracji dla samych chrześcijan, agnostyków, a nawet i ateistów, wytrwale poszukujących odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące osobowego Boga lub sensu i celowości ludzkiego życia.

Biogram autora

Mariusz Chrostowski - Catholic University of Eichstaett-Ingolstadt

Mgr lic., studia filozoficzno-teologiczne ukończył na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w 2014 roku (Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży) dyplomem magistra teologii i przyjął święcenia kapłańskie w Łomży. Obecnie doktorant na Wydziale Pedagogiczno-Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu w Eichstätt (Niemcy).

Bibliografia

Artemiuk P., Jezus Leszka Kołakowskiego, „Studia Teologiczne. Białystok – Drohiczyn – Łomża”, 33(2015), s. 9–47.

Chrostowski M., O Bogu w pismach Leszka Kołakowskiego, StWł, 21(2019), s. 507–518.

Chrostowski M., O kryzysie chrześcijaństwa w pismach Leszka Kołakowskiego, „Studia Teologiczne. Białystok – Drohiczyn – Łomża”, 35(2017), s. 47–60.

Chrostowski M., O posłannictwie chrześcijan w pismach Leszka Kołakowskiego, StWł, 22(2020), s. 358–366.

Chrostowski M., O sądzie Bożym, niebie i piekle w pismach Leszka Kołakowskiego, „Resovia Sacra”, 25(2018), s. 67–75.

Chudoba W., Leszek Kołakowski o Jezusie i cywilizacji europejskiej. Od Jezusa Chrystusa: proroka i reformatora do Jezusa ośmieszonego, „Studia z Filozofii Polskiej”, 11(2016), s. 323–334.

Danielewicz Z., Leszka Kołakowskiego apologia Jezusa w kulturze Europy, „Symbolae Europaeae. Studia Humanistyczne Politechniki Koszalińskiej”, 8(2015), s. 19–32.

Flawiusz J., Dawne dzieje Izraela, Poznań – Warszawa – Lublin 1979.

Jan Paweł II, Znak sprzeciwu. Rekolekcje w Watykanie od 5 do 12 marca 1976, Warszawa 2007.

Jankowska M., Jezus nie-ośmieszony, czyli esej bardzo apologetyczny, „Studia Kulturoznawcze”, 2014, nr 2, s. 187–192.

Kołakowski L., Bergson, Kraków 2008.

Kołakowski L., Jeśli Boga nie ma... O Bogu, diable, grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii religii, Kraków 2010.

Kołakowski L., Jezus Chrystus – prorok i reformator, w: L. Kołakowski, Nasza wesoła apokalipsa. Wybór najważniejszych esejów, Kraków 2010, s. 107–125.

Kołakowski L., Jezus ośmieszony. Esej apologetyczny i sceptyczny, Kraków 2014.

Kołakowski L., Nasza sprawa wieczna z Jezusem, w: L. Kołakowski, Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania, Kraków 2009, s. 127–131.

Kołakowski L., O Bogu, w: L. Kołakowski, Mini wykłady o maxi sprawach, Kraków 2006, s. 113–121.

Kołakowski L., O sprawie seksu, w: L. Kołakowski, Mini wykłady o maxi sprawach, Kraków 2006, s. 158–164.

Kołakowski L., O szczęściu. Czy Pan Bóg jest szczęśliwy?, w: L. Kołakowski, Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania, Kraków 2009, s. 138–141.

Kołakowski L., Pochwała kosmopolityzmu, w: L. Kołakowski, Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania, Kraków 2009, s. 155–162.

Łysień Ł., Leszek Kołakowski – chrystologia filozofią podszyta, „Studia z Filozofii Polskiej”, 11(2016), s. 305–322.

Mentzel Z., Czas ciekawy, czas niespokojny. Z Leszkiem Kołakowskim rozmawia Zbigniew Mentzel, t. 1, Kraków 2007.

Radożycki J., Uzupełnienie do „Testimonium Flavianum”, w: J. Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, Poznań – Warszawa – Lublin 1979 ̧ s. 1059–1061.

Ziółkowski Z., Najtrudniejsze stronice Biblii, Warszawa 1989.

Pobrania

Opublikowane

2021-06-09

Jak cytować

Chrostowski, M. (2021). „Prorok i reformator”. O Jezusie Chrystusie w pismach Leszka Kołakowskiego. Studia Włocławskie, 23, 440–454. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.23

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły