Polskie Towarzystwo Teologiczne z biegiem lat, z biegiem dni...

Autor

Słowa kluczowe:

Polskie Towarzystwo Teologiczne, rozwój nauk teologicznych, czasopisma i publikacje teologiczne, oddziały terenowe Towarzystwa

Abstrakt

Jednym z najstarszych polskich towarzystw naukowych jest Polskie Towarzystwo Teologiczne. Powstało ono we Lwowie w 1924 roku, z inicjatywy profesorów tamtejszego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Jana Kazimierza. Głównym celem Towarzystwa było ożywienie obumarłego w czasie zaborów ruchu naukowego, roztoczenie opieki nad rozwojem nauk teologicznych w Polsce oraz dokształcanie zawodowe i rozbudzanie zainteresowań dyscyplinami teologicznymi wśród duchowieństwa. Zadania te skupiały się niczym w soczewce w zawołaniu: „Służyć Wiekuistej Prawdzie”. W okresie międzywojennym Polskie Towarzystwo Teologiczne objęło swoim zasięgiem prawie wszystkie diecezje w Polsce. Dynamiczny rozwój Towarzystwa przerwała II wojna światowa. Po wojnie, mimo represji ze strony władz komunistycznych, Polskie Towarzystwo Teologiczne podjęło swą działalność, a jego siedzibą stał się Kraków. Do grona współpracowników Towarzystwa należało wiele wybitnych osób, m.in. kard. Karol Wojtyła, który w Polskim Towarzystwie Teologiczne wydał dwie swoje ważne książki: Osoba i czyn (Kraków 1969) oraz U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II (Kraków 1972).

Aktualnie Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie liczy 954 członków (stan z 31 grudnia 2016 r.). Jest publicznym stowarzyszeniem wiernych, to jest kościelną osobą prawną zatwierdzoną przez Konferencję Episkopatu Polski w 2004 roku. W jego w ramach działa 16 krakowskich sekcji specjalistycznych i 17 oddziałów terenowych w całej Polsce: w Katowicach, Przemyślu, Częstochowie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Tarnowie, Tuchowie, Rzeszowie, Kielcach, Sandomierzu, Bielsku-Białej, Radomiu, Sosnowcu, Szczecinie, Toruniu, Włocławku, Pelplinie i Elblągu. Towarzystwo ma także własną Sekcję Wydawniczą (Wydawnictwo Unum), która oprócz książek wydaje od 1948 roku renomowany kwartalnik „Ruch Biblijny i Liturgiczny”. Na czele władz Towarzystwa, wybieranych przez walne zebranie na okres trzech lat, stoi prezes. Od 1996 roku funkcję tę pełni ks. prof. Kazimierz Panuś.

Opublikowane

2018-06-06

Jak cytować

Panuś, K. (2018). Polskie Towarzystwo Teologiczne z biegiem lat, z biegiem dni. Studia Włocławskie, 20, 9–24. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/153

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły