Kazania maryjne biskupa Karola Wojtyły z lat 1958-1964

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.25.10

Słowa kluczowe:

biskup Karol Wojtyła, kazania, pielgrzymka kapłanów, archidiecezja krakowska, Jasna Góra, 1963, koronacja, figura, Matka Boża Ludźmierska

Abstrakt

W bogatej w dokonania biografii Karola Wojtyły – Jana Pawła II stosunkowo mało znanym okresem są lata 1958-1964, kiedy pełnił on posługę biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej. Zachowane z tego czasu kazania w formie maszynopisu w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie są nieliczne. Problematyka maryjna była niezwykle bliska Wojtyle. W swój herb biskupi (zachowany także gdy został papieżem) wpisał krzyż z literą „M”, inicjałem imienia Maryi, a jako dewizę przyjął słowa zaczerpnięte z traktatu św. Ludwika Grignion de Montfort: Totus TuusCały Twój. Wyrażały one specjalne oddanie opiece Matki Bożej. Problematyka maryjna z lat 1958-1964 najbardziej widoczna jest w przemówieniach biskupa Karola Wojtyły podczas dwóch pielgrzymek kapłanów archidiecezji krakowskiej na Jasną Górę (17 i 23-24 kwietnia 1963 roku) i przemówieniu przed koronacją figury Matki Bożej Ludźmierskiej, zwanej Gaździną Podhala (15 sierpnia 1963 roku). Ukazuje w nich Maryję jako Królową Wniebowziętą i szczególną Matkę Kapłanów.

Biogram autora

ks. Kazimierz Panuś - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Kapłan (1980) archidiecezji krakowskiej; mgr (teologia, 1980, PAT, Kraków); mgr lic. nauk teologicznych (t. patrystyczna, 1986, PAT, Kraków); dr nauk teologicznych (homiletyka, 1989, PAT, Kraków); dr hab. nauk teologicznych (homiletyka, 1998, PAT, Kraków); prof. (2002). Kierownik Katedry Homiletyki i Komunikacji Religijnej, UPJPII, Kraków. Prezes (1996–) Polskiego Towarzystwa Teologicznego.

Bibliografia

Wojtyła K., Przemówienie do księży na Jasnej Górze, 17 IV 1963, w: Kazania i przemówienia kardynała Karola Wojtyły o kapłaństwie (1963–1978), zebrał i oprac. J. Dyduch, Kraków 1995, s. 11–20.

Wojtyła K., Przemówienie do księży na Jasnej Górze, 23 IV 1963, w: Kazania i przemówienia kardynała Karola Wojtyły o kapłaństwie (1963–1978), zebrał i oprac. J. Dyduch, Kraków 1995, s. 21–29.

Wojtyła K., Przemówienie do księży na Jasnej Górze, 24 IV 1963, w: Kazania i przemówienia kardynała Karola Wojtyły o kapłaństwie (1963–1978), zebrał i oprac. J. Dyduch, Kraków 1995, s. 30–33.

Wojtyła K., Przemówienie przed koronacją Matki Bożej Ludźmierskiej w sanktuarium w Ludźmierzu, 15 sierpnia 1963 roku, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, sygn. AKKW E III 17/8, s. 19–22.

–––––

Accattoli L., Karol Wojtyła. Człowiek końca tysiąclecia, Wrocław 1999.

Cierpiący Pasterz. Ks. arcybiskup – metropolita lwowski Eugeniusz Baziak (1890–1962), red. J. Waligóra, Rzeszów 2013.

Lecomte B., Pasterz, Kraków 2006.

Nadolski B., Leksykon liturgii, Poznań 2006.

Nowak A., Jan Paweł II: kronika życia i pontyfikatu, Kraków 2005.

Tomczak A., Od wyprawy górskiej do seminarium naukowego: przyczynek do biografii Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Toruń 1999.

Weigel G., Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, Kraków 2007.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-08

Jak cytować

Panuś, K. (2023). Kazania maryjne biskupa Karola Wojtyły z lat 1958-1964. Studia Włocławskie, 25, 184–191. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.25.10

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły