Niepowodzenia kaznodziejskie

Autor

  • Kazimierz Panuś UPJP2 w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.21

Słowa kluczowe:

niepowodzenia kaznodziejskie, wielcy głosiciele słowa Bożego wobec porażki

Abstrakt

Posługa głoszenia słowa Bożego łączy się nie tylko z sukcesami, ale także z bolesnymi niepowodzeniami i rozczarowaniami. Doświadczali tego także wybitni kaznodzieje, poczynając od Jezusa Chrystusa, Jego apostołów i uczniów, aż do czasów współczesnych. Artykuł ukazuje mechanizmy, w których dochodziło do porażki kaznodziejów na różnych etapach dziejów Kościoła. Autentyczne głoszenie słowa Bożego nie jest wydarzeniem neutralnym, obojętnym dla słuchacza. Aby właściwie zrozumieć Dobrą Nowinę musi on dokonać w sobie niekiedy bardzo bolesnej przemiany. Dokonanie nawrócenia wiąże się z przyznaniem się do popełnienia grzechów napiętnowanych przez kaznodzieję. Niechęć w uznaniu się za grzesznika potrzebującego nawrócenia słuchacz podświadomie przenosi na głosiciela zarzucając mu brak kompetencji bądź niedociągnięcia formalne. Niepowodzenia kaznodziejskie mogą być także dopuszczone przez Pana, który pragnie przestrzec swego sługę, aby zbawczych skutków przepowiadania nie wiązał jedynie z formalną doskonałością swej mowy, gdyż są one w Jego gestii. Ukazane w artykule przykłady niepowodzeń wielkich mówców dowodzą, że przeżyta porażka często wpisywała się w misterium głoszenia słowa Bożego.

Bibliografia

Aubé P., Św. Bernard z Clairvaux, Warszawa 2019.

Beriou N., L’avénement des maîtres de la Parole: La prédication à Paris au XIII e siècle, t. 1–2, Paris 1998.

Brodrick J., Powstanie i rozwój Towarzystwa Jezusowego, Kraków 1969.

Chevalley B., La pédagogie de Jésus, Paris 1992.

Craddock F.B., Prêcher, Genewa 1991.

Descouvemont P., Przewodnik po trudnościach życia codziennego, Kraków 1998.

Gnilka J., Paweł z Tarsu. Apostoł i świadek, Kraków 2001.

Kienzle B.M., Medieval sermons and their performance: Theory and record, w: Preacher, sermon and audience in the Middle Ages, red. C. Muessig, Boston – Köln 2002, s. 89–125.

Mormando E., The Preachers’s Demons. Bernardino of Siena and the Social Underwold of Early Renaisssance Italy, London 1999. https://doi.org/10.2307/2671714

Nigg W., Antoni z Padwy, w: Nauczyciel Ewangelii. Św. Antoni z Padwy, red. W.M. Michalczyk, Kraków – Asyż 1988, s. 155–202.

Przyczyna W., Siwek G., Kaznodzieja, w: EK, t. 8, Lublin 2000, s. 1299–1301.

Radej M., Biblijne źródło medialnego areopagu, StWł, 22(2020), s. 383–390.

Siwek G., Wobec porażki, w: G. Siwek, Blaski i cienie współczesnego przepowiadania, Kraków 2007, s. 163–165.

Sulpicjusz Sewer, Pisma o św. Marcinie z Tours, Kraków 1995.

Szczukowski I., Ćwiczcie się w nabożeństwie: studia o kazaniach Tomasza Młodzianowskiego, Bydgoszcz 2017.

Pobrania

Opublikowane

2022-10-15

Jak cytować

Panuś, K. (2022). Niepowodzenia kaznodziejskie. Studia Włocławskie, 24, 414–428. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.21

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły