Komunikacja w nowej kulturze i w Kościele

Autor

Słowa kluczowe:

świat wirtualny, świat realny, nowa kultura, technologie informatyczne, nowa ewangelizacja

Abstrakt

Nowoczesne techniki komunikacji medialnej kreują świat wirtualny, w którym zanikają granice między rzeczywistością a fikcją. Tym światem rządzi sztuczna inteligencja. Rozwój technologii informatycznych doprowadził do powstania nowej kultury. Funkcjonuje ona w świecie wirtualnym, ale zakorzeniona jest w świecie realnym. Kościół katolicki reaguje na przemiany w kulturze działaniem nowej ewangelizacji. Kościół wskazuje kryteria etyczne i moralne związane ze światem wirtualnym. Głównym zadaniem pastoralnym jest wykorzystanie technik informatycznych do głoszenia Ewangelii.

Biogram autora

Jan Kazimierz Przybyłowski - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ksiądz rzym.-kat. Profesor zwyczajny. Studia specjalistyczne w zakresie teologii pastoralnej ukończył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, otrzymując stopień doktora w 1993 r. Habilitację uzyskał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie w 2001 r. Jest kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych na UKSW. Autor kilkuset artykułów naukowych, popularnonaukowych i kilku książek.

Opublikowane

2021-08-17

Jak cytować

Przybyłowski, J. K. (2021). Komunikacja w nowej kulturze i w Kościele. Studia Włocławskie, 20, 361–376. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/170

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły